Go to main navigation

NYHET

Pengarna i handen – det nya biståndet

Kontanter till de mest utsatta kan lyfta människor ur akut fattigdom – och allra bäst blir det när det går till kvinnor. Här har OmVärlden samlat artiklar om kontantstöd.

Pengar direkt till de allra fattigaste – ett slags medborgarlön eller socialbidrag – så beskrivs det nya bistånd som snabbt visat sig lyfta folk ur fattigdom.
– Det är en pågående revolution , säger Lars M Johannson, som arbetat på ambassaden i Tanzania med att handlägga stödet. Men den tanzaniska regeringen har svårt att acceptera kontantbidrag utan motprestation.

Läs mer om Cash istället för workshops – så ska biståndet nå de fattigaste

Snart kommer det vara fler äldre människor på jorden än yngre. Utan fungerande pensioner kan inte Agenda 2030 uppnås. Nu måste svenskt bistånd öka stödet, skriver Dag Ehrenpreis på PRO Global.

Läs mer om hur ska fattigdom utrotas när allt fler blir äldre?

Gunnel Axelsson Nycander på Svenska kyrkan internationella avdelning tycker det är mycket bra att Sida numera stödjer stora kontantstödprogram i flera afrikanska länder, men synd att alla pengar går till behovsprövade stöd. Sverige bör istället stödja uppbyggnaden av breda generella system, sådana vi själva åtnjutit i decennier. 

Två av varandra helt oberoende biståndsprojekt har testat med att ge kontantstöd. Utvärderingarna visar att familjernas försörjning förbättreades, färre barn hoppade av skolan, jämställdheten ökade och i det ena fallet minskade dessutom risken för hivsmitta med 60 procent. På Sida är det dock tveksamt om Sverige kan stödja den sortens program. 

Läs mer om hur kontanter till breda befolkningsgrupper ger bäst effekt