Go to main navigation

NYHET

Sida får en miljard kronor för global jämställdhet

I dag beslutar regeringen om en ny global strategi för ökad jämställdhet.

Den nya strategin ger Sida i uppdrag att fördela pengarna, totalt en miljard under perioden 2018 till 2022, till insatser för ökad jämställdhet. Strategin säger bland annat att man ska involvera pojkar och män som aktörer för jämställdhet.

Läs mer om män och jämställdhet här.

 Satsningen görs i en tid då arbetet med jämställdhet möter motstånd runt om i världen. Aktivister och kvinnoorganisationer som jobbar för jämställdhet motarbetas ofta hårt i kampen för de mänskliga rättigheterna. Möjligheten att arbeta oberoende minskar när finansiering och demokratiskt utrymme krymper, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete, i ett pressmeddelande.

Detta är den andra globala strategin som regeringen fattat beslut om på kort tid. Den 1 mars togs beslut om en fördubbling av biståndets miljö- och klimatsatsningar. 

Axel Kronholm