Go to main navigation
Flickor och kvinnor samlas tillsammans med organisationen Sonke Gender Justice och demonstrerar mot det ökade sexuella våldet i Sydafrika, November 2017.

Johannesburg har blivit rankad som en av de farligaste städerna för unga kvinnor och flickor. Här en demonstration mot det ökande våldet.

Foto: http://genderjustice.org.za

NYHET

Så drabbas flickor runt om i världen

Sexuellt våld, bortgifte och mental ohälsa är några av de hot och hinder som världens flickor möter varje dag. Konflikter, resursbrist och diskriminering är några av orsakerna. 

På internationella flickdagen den 11 oktober uppmärksammas flickors utsatta situation i världen. OmVärlden listar några av de hot och begränsningar som flickor på många platser möter dagligen.

1.Flickor blir sexuellt trakasserade varje dag

Den största säkerhetsrisken för unga kvinnor och flickor bosatta i städer är sexuella trakasserier, enligt en studie från Plan International som tittat närmare på 22 städer runt om i världen. 400 experter på kvinnors och barns rättigheter och urban säkerhet från olika städer har fått svara på frågor om flickors säkerhet. Över hälften sa att unga kvinnor och flickor i deras stad löper stor risk att dagligen utsättas för sexuellt våld.

Studien visar att Bogotá och Johannesburg är de mest mest otrygga städerna när det kommer till sexuella trakasserier, Stockholm mest tryggt. Johannesburg är farligast när det handlar om att utsättas för sexuellt våld, Hanoi och Tokyo mest säkert. I Lima är det mest otryggt att gå ut ensam eller använda kollektivtrafik, i Stockholm minst och Kampala visar störst risk för flickor att bli kidnappade eller mördade.

Flickor på en skola i Nepal använder toaletten. Miljontals flickor saknar dock tillgång till toalett vilket kan leda till att de hoppar av skolan. Foto: Jim Holmes/AusAID

2. Mens gör att var tredje flicka i Sydasien missar skolan

Mens, något som borde vara helt naturligt men som leder till att många flickor inte kan gå i skolan. Ofta beror det på att de inte har tillgång till bra mensskydd, nästan nio av tio saknar ordentliga mensskydd som bindor, tamponger eller menskopp.

En annan anledning är för att det saknas skoltoaletter. Över 600 miljoner barn går på skolor som inte har vatten eller toaletter, något som särskilt drabbar flickor som stannar hemma eller till och med hoppar av skolan. Varje månad missar till exempel var tredje flicka i Sydasien skolan på grund av mens. Att flickor inte kan fullfölja sin utbildning är inte bara ett individuellt problem utan får ekonomiska konsekvenser får hela samhällen.

Ihisa, 12 år, är en av de flickor som drabbats av kriget i Sydsudan. Hon har inte hört av sina föräldrar på ett år. Foto: Charles Lomodong/Plan International 

3. 1 av 4 flickor funderar på självmord i Sydsudan

Hälften av de nästan 70 miljoner människor som befinner sig på flykt är barn. Konflikter och kriser leder många gånger till att framförallt flickor tvingas sluta skolan, gifts bort eller riskerar människohandel.

I en rapportserie, Girls in Crisis, från Plan International delar tonårsflickor med sig av sina erfarenheter från att leva i krisdrabbade Sydsudan, Myanmar/Bangladesh och Tchad. Gemensamma faktorer är att det är vanligt med barnäktenskap, majoriteten går hungriga, många har upplevt sexuellt våld och uppger att deras mentala hälsa påverkas negativt av krisen. Studien i Sydsudan baseras på intervjuer med 249 flickor i åldern 10-19 år - där uppger en av fyra att de övervägt att ta sitt liv minst en gång det senaste året. 

Emma Shinyaka är sjuksköterska i Tanzania och ser dagligen behovet av preventivmedel, en stor utmaning menar hon är att förändra människors attityd. Foto: Sheena Ariyapala/Department for International Development 

4. 222 miljoner flickor saknar tillgång till preventivmedel

Varje år föder 16 miljoner tonårsflickor barn och 22 miljoner kvinnor och flickor genomgår osäkra aborter. Många graviditeter är oönskade, till exempel som följd av barnäktenskap och sexuellt våld. 222 miljoner flickor, i framförallt låginkomstländer, saknar tillgång till preventivmedel vilket innebär en risk för miljontals flickors liv.

Årligen fattas sex miljarder dollar för att säkra tillgången till preventivmedel för flickor i låg- och medelinkomstländer, enligt en rapport från RFSU.

Rebeya, 16 år, gifte sig när hon var 13 och har varit gravid tre gånger. Foto: Pieter ten Hoopen/Plan International-UNFPA

5. Varje år blir 12 miljoner flickor bortgifta

En av mars goda nyheter var att barnäktenskapen minskar globalt sett. Södra Asien har upplevt den största minskningen, på tio år har risken för en flicka att gifta sig innan 18 års ålder minskat från 50 procent till 30 procent. Även på den afrikanska kontinenten, i till exempel Etiopien har det skett en kraftig minskning.

Inför internationella flickdagen uppmärksammar dock många organisationer att det kvarstår mycket arbete för att ingen flicka ska tvingas bli bortgift. Det uppskattas att 12 miljoner flickor blir bortgifta innan sin 18 års-dag varje år. Fattigdom är en bidragande orsak till barnäktenskap som bryter mot de mänskliga rättigheterna som ofta leder till att flickor tvingas hoppa av skolan.

Malala Yousafzai höjer ofta rösten för flickors rättigheter. Foto: Simon Davis/DFID 

6. Hälften av världens flickor känner att de inte blir lyssnade på

Enligt en studie från World Economic Forum känner hälften av världens tonåringar att deras åsikter inte blir lyssnade på.

Flickor är den grupp i världen som har minst makt och inflytande. Samtliga punkter ovan utgör exempel på den diskriminering som flickor utsätts för och som begränsar möjligheten att ta makten över sina eget liv. Tonårsflickor har till exempel ofta svårt att uttrycka eller diskutera sina åsikter framför män och pojkar.

17-åriga Dimentiliá berättar i en intervju med OmVärlden att flickor och kvinnor i hennes hemland Moçambique inte har någon röst och gav exempel på hur männen har makten i hemmet, att barnäktenskap är vanligt och att lärare i skolan lyssnar mer på pojkar än flickor.

Louise Gårdemyr