Go to main navigation
Mellanöstern manlighet jämställdhet balansgång
©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

En balansgång mellan traditioner och förändring.

Foto: Tova Jertfelt

NYHET

Så mår männen i Mellanöstern: ”Vi är inte bara bankomater”

Manligheten i Mellanöstern står vid ett vägskäl. Både män och kvinnor upprätthåller patriarkatet i regionen och mannen ses som familjens huvudsakliga försörjare men det finns hopp om förändring. 

 Ett träd börjar med ett frö, säger Mohammad Naciri, regionchef för UN Women i Mellanöstern. Förändring är på gång även om det kanske inte syns på samma kraftfulla sätt som exempelvis den arabiska våren. Men vi kan se att män allt mer pratar om deras roll som fäder och att kvinnor tar ledningen och syns mer i samhället.

En ny studie som gjorts i fyra länder i Mellanöstern och Nordafrika visar att hälften av de tillfrågade männen och kvinnorna anser att jämlikhet mellan könen ”inte är en del av vår tradition eller kultur”.

Studien utförs i en region som länge präglats av oro, både politiskt och ekonomiskt och där arbetslösheten är hög. Det finns en bild av att män utan jobb förlorar sin manlighet och män ses som familjens främsta försörjare av både män och kvinnor. Över 72 % av de tillfrågade männen oroar sig för både över nuet och framtiden.

 Det har uppstått en förvirring kring just mansrollen, är du en man om du inte kan försörja familjen? Män utan jobb blir väldigt sårbara, säger Shereen El Feki på Promondu som är en av studiens medförfattare.

Den här oron visar sig bland annat i hur befolkningen mår. I exempelvis Marocko känner sig hälften av de tillfrågade kvinnorna och en fjärdedel av männen deprimerade.

Mer än bara bankomater

Anthony Keedi arbetar som teknisk rådgivare för maskulinitet på organisationen ABAAD i Libanon. ABAAD arbetar med jämställdhet i Mellanöstern och Nordafrika och driver bland annat workshops där män träffas och diskuterar vad det egentligen innebär att vara man.

– Att vara man här är precis samma som i vilket annat patriarkalt samhälle som helst, säger Anthony Keedi och fortsätter:

– Män är inte bara bankomater utan också exempelvis fäder. Vi har ett program där vi fokuserar på just fadersrollen – vad betyder den, vad betyder mäns roll i ett hushåll?

Vägen framåt

Studien har gjorts även i andra delar av världen och det har generellt gått att se att unga människor världen över är mer öppna för förändring än äldre. Men här är Mellanöstern ett undantag, framförallt vad gäller unga män.

 Unga män är mer konservativa, unga kvinnor mer öppna, säger Shereen El Feki.

Studien förklarar detta med den oroliga situationen i regionen och med att arbetslösheten bland unga är hög och diskuterar även om att växa upp i en konservativ religiös miljö skulle kunna ha betydelse.

 Konflikter är den största orsaken, menar Anthony Keedi. De som växer upp i ett vådsamt sammanhang börjar definiera sig därefter. Systemet upprätthåller vissa karaktärsdrag hos män, att vara våldsamma men också att vara familjens beskyddare.

Vägen framåt kan lätt se ganska mörk ut, framförallt om man ser till att majoriteten av männen som intervjuas i studien håller kvar i traditionella attityder men samtidigt finns det hopp för den fjärdedel av männen som menar att jämställdhet är viktigt att kämpa för.

I ett youtubeklipp från Promondu kan du möta fyra män från studien som utmanar rådande traditionell mansnorm och istället värnar om jämställdhet.

Louise Gårdemyr