Go to main navigation
H_Lindberg_riksrevisor.jpg

– En professionell revision kan bidra till sitt lands utveckling, säger Helena Lindberg riksrevisor.

Foto: Foto: Riksrevisionen

NYHET

Så ska korruptionen minska – satsa på revision i bräckliga stater

Nu ska riksrevisionen få världens bräckliga stater att satsa på skatt. Helena Lindberg, riskrevisor, ser det som en viktig väg framåt för de mest utsatta länderna.

”Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt", sa Mona Sahlin i SVT 1994. Ett uttryck som kom för att stanna, och sedan dessa upprepats av bland andra tidigare finansminister Anders Borg (M) 2011, Per Schlingman, vice ordförande i SOS Barnbyar och före detta chefsstrateg hos Moderaterna, entreprenören Petter Stordalen och den framlidne folkhälsoprofessorn Hans Rosling.

Men för många bräckliga stater är det sisådär med skatteviljan. Korruptionen kan vara utbredd, revision och ansvarsutkrävande bristfälligt, samtidigt som fördelning av skattemedel skulle kunna göra stora skillnader för de mest utsatta i landet och bidra till en mer hållbar och demokratisk utveckling.

Svenska riksrevisionen ökar nu sitt till stöd till bräckliga stater, varför?

 – För oss handlar det om att stödja de revisionsmyndigheter som bäst behöver det, i miljöer där professionell statlig revision kan göra stor skillnad, svarar hon och berättar att i de länder de redan arbetar har ansvarsutkrävande blivit bättre.

Nyligen släppte riksrevisionens en rapport om sitt internationella utvecklingssamarbete där flera exempel lyftes fram: Bosnien-Hercegovina publicerar nu granskningsrapporter av god kvalitet, Georgien har utvecklat en modern revisionsenhet, Kambodja och Palestina har ökat sin kompetens inom området.

Vad är viktigast för att förhindra skattesmitning och korruption och istället bygga demokrati?

– En oberoende revisionsmyndighet spelar en central roll genom att granska hur skattepengar – i dessa fall också ofta biståndsorganisationernas lån och bidrag – används. Stärker man på detta vis statens förmåga att utföra grundläggande samhällstjänster kan det också bidra till medborgarnas förtroende för den samlade statsapparaten och därmed minska själva bräckligheten i samhället, svarar hon och påpekar att det krävs att parlamenten har förmågan att hålla regering och myndigheter ansvariga och agera på revisorernas rekommendationer.

Om du tittar mer historiskt – är världen mer eller mindre korrupt idag?

– Vi ser att det sker förbättringar i många länder men att mängder av problem kvarstår, men revision är bara en faktor av många som påverkar förekomsten av korruption och andra oegentligheter.

Är det ens möjligt i bräckliga stater att förvänta sig att de genomför oberoende granskningar av sina myndigheter?

– Revisionsmyndigheter i bräckliga stater har ofta likartade utmaningar som i andra länder, men de har fler av dessa utmaningar samtidigt – och med högre volym. Trots detta, eller kanske just därför, gör vi bedömningen att vi kan göra skillnad i dessa miljöer. 

Det är inte alla som tänker att revisorer bidrar till en bättre värld – är det dags att tänka om? 

– Absolut. I FN:s hållbara utvecklingsmål 16 lyfts bland annat fram just effektiva, transparenta institutioner som hålls ansvariga – accountable – och vikten av att minska korruption. Här har alla världens revisionsmyndigheter en viktig roll att spela och i vårt utvecklingssamarbete kan vi hjälpa våra partnerorganisationer att genom en professionell revision bidra till sitt lands utveckling.

Ylva Bergman