Go to main navigation
Jimmie Åkesson 
Sverigedemokraterna
© News Øresund - Johan Wessman (CC BY 3.0)

Jimmie Åkesson vill använda biståndet som påtryckning.

Foto: News Øresund /Johan Wessman

NYHET

Så vill SD använda biståndet för att minska invandringen

Biståndet ska kunna dras in till länder som inte tar emot medborgare som utvisats från Sverige. Det säger Jimmie Åkesson i en intervju med tidskriften Kvartal.

I förra veckans ”Fredagsintervjun”, tidskriften Kvartals intervju-podd, frågar programledaren Jörgen Huitfeldt vad Sverigedemokraterna har för idéer för att skynda på verkställandet av utvisningar av personer som fått avslag på sin asylansökan.

– Storbritannien har lyckats väldigt väl med att utöva påtryckningar på mottagarländer att ta emot sina egna medborgare. Sverige är ett stort biståndsland, vi kan använda biståndet som påtryckning, säger Jimmie Åkesson.

– Att helt enkelt dra in bistånd till länder som inte tar emot sina medborgare? frågar Jörgen Huitfeldt.

– Ja, till exempel. Att vi säger det: ni får ta ert ansvar och så kan vi hjälpa er, men om ni inte tar ert ansvar så kan vi tyvärr inte hjälpa er. Det är ett sätt att hantera det på, säger Jimmie Åkesson.

Jimmie Åkesson säger i intervjun att han vill se att bistånds- och flyktingpolitiken länkas samman generellt i en högre grad än i dag. Till exempel skulle biståndsbudgeten kunna användas för att göra en rejäl höjning av det så kallade återvändandebidraget för att skapa incitament för ”återflyttning av människor som inte ska va här eller som inte funnit sin plats i Sverige och vill återvända till att bygga upp sitt hemland.”

– Det tror jag är en bra affär för Sverige på lång sikt, säger Jimmie Åkesson.

Saknar stöd i forskning

Charlotte Petri Gornitzka, ordförande för OECD-ländernas biståndskommitté DAC, har inte tagit del av intervjun med Jimmie Åkesson eller några av partiets förslag, men säger till OmVärlden att det generellt inte finns några regler som hindrar OECD-länder från att använda villkorat bistånd som ett verktyg i utrikespolitiken.

– Det förekommer, men forskning och utvärderingar ger inte mycket stöd för att sådan konditionalitet faktiskt påverkar andra länders politik.

I frågan om att finansiera ökat återvändandebidrag med biståndspengar finns det inom DAC ett visst utrymme.

– OECD DAC-medlemmarna är överens om att bistånd kan användas för kostnader när man tar emot personer som söker asyl, och för bidrag om dessa återvänder frivilligt, men kostnader för att avvisa eller ge bidrag till personer som konstaterats sakna asylskäl kan inte räknas som bistånd, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Axel Kronholm