Go to main navigation
Charlotte_Petri_Gornitzka_(cropped).jpg

Charlotte Petri Gornitzka.

Foto: WTO/Studio Casagrande

NYHET

Sida bekostar Charlotte Petri Gornitzkas rådgivare

När Charlotte Petri Gornitzka lämnade Sida för ordförandeskap i biståndskommittén Dac finansierade Sida hennes rådgivare.

Kostnaden för rådgivaren, som är Charlotte Petri Gornitzkas tidigare kommunikationschef på Sida, är 4,8 miljoner, skriver TT.

Bakgrunden är att regeringen vill öka antalet svenskar på senior nivå i det multilaterala systemet. Det vill säga inom FN, utvecklingsbankerna och OECD. Men pengarna kommer alltså från Sidas budget, specifikt från strategin för kapacitets- och resursbasutveckling.

"Dac spelar en avgörande roll i utformningen av vad det internationella biståndet ska innehålla och vem som ska få bistånd. Att stärka upp den organisationen är strategiskt viktigt för Sverige och därför har vi en sekondering dit" skriver Ewa Nunes Sörenson, ämnesföreträdare för sekonderingsprogrammet, till OmVärlden.

När Charlotte Petri Gornitzka blev ordförande i biståndskommittén OECD-Dac så innebar det också att regeringen betalade för hennes lön och omkostnader i två år. Totalt 12,4 miljoner kronor.

Det är ett vanligt förfarande att det land som får ordförande-posten också betalar för tjänsten. Flera länder har protesterat mot detta sätt att välja en ny kandidat. Dock är det så det har sett ut de senaste åren.

Isabella Lövin uppger till TT att Sverige skulle önska att OECD-Dacs 30 medlemsländer samfinansierade ordförande-skapet. Enligt hennes statssekreterare Ulrika Modéer pågår det just nu en diskussion bland OECD-Dacs medlemsländer.

– Det angår alla medlemmar och på så vis möjliggör man för alla att föreslå en ordförande, säger Modéer till TT.

Om det är vanligt att länderna som tillsätter ordförande-posten även betalar för ordförandens rådgivare är okänt men Charlotte Petri Gornitzka säger till TT att hon inte var delaktig i Sidas beslut om att bekosta hennes rådgivare. 

Louise Gårdemyr