Go to main navigation
She is a field staff (Sexual and Reproductive Health Promoter) member from Pakokku Outreach Team of MSI-Myanmar.
Her Name is Ma Yin Yin Soe. Fotocred till UNOPS

Ma Yin Yin Soe arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter genom organisationen Pakokku Outreach Team i Myanmar.

Foto: UNOPS

NYHET

Sida satsar på hälsa i  Myanmars konfliktområden

Den nya hälsofonden Access to Health Fund i Myanmar får 385 miljoner kronor. Fondens fokus handlar om att prioritera konfliktdrabbade områden och särskilt utsatta grupper.

Människor som lever i Myanmars konfliktdrabbade områden har inte samma tillgång till hälsa som resten av landet. Till exempel är barnadödligheten mycket högre i dessa områden.

Tillgången till hälso- och sjukvård har blivit bättre nationellt sett i Myanmar de senaste åren men de mest utsatta saknar fortfarande grundläggande vård. 

Sida ger nu 385 miljoner kronor till den nystartade fonden Access to Health för att ge fler tillgång till sjukvård.

– Sveriges utvecklingsstöd till Myanmar har ett fokus på mänskliga rättigheter, jämställdhet, inkluderande fred och en hållbar hälsovård. Grunden för Sveriges arbete är det globala åtagandet ”leave no one behind” och Access to Health fonden har också detta fokus, säger Anders Frankenberg, biståndsråd i Yangon.

– Fonden inkluderar grupper som har stora begränsningar när de söker vård, såsom människor som lever i konfliktområden, etniska minoriteter, flyktingar, statslösa och funktionshindrade, fortsätter han.

En av de särskilt utsatta grupperna i Myanmar är rohingyerna. Sverige har till exempel varit drivande i säkerhetsrådet för att deras situation ska uppmärksammas. I september kom en FN-rapport som beskriver de övergrepp som drabbat och drabbar den muslimska befolkningen och som menar att ansvariga i Myanmar bör ställas till svars för folkmord. 

Många av rohingyerna har tvingats fly från Myanmar men en del lever kvar i delstaten Rakhine, ett område som hälsofonden kommer prioritera. 

– En stor utmaning här är att få tillgång till de läger där rohingyerna befinner sig, säger Anders Frankenberg.

Läs mer: Fler artiklar om Myanmar

För många i Myanmar är det också svårt och långt att ta sig för att få sjukvård. I svårtillgängliga områden ligger mycket av vården hos frivilliga krafter. Det arbetet kommer fonden att stötta och bygga vidare på.

I det svenska biståndet är frågor om jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ett prioriterat område. Något som också syns i fondens fokus på exempelvis familjeplanering, utbildning och arbete mot könsbaserat våld.

FN-organet UNOPS handlägger Access to Health som får stöd av, förutom Sverige, USA, Storbritannien och Schweiz. Mellan 2019-2023 bidrar länderna med sammanlagt 215 miljoner dollar för att stärka hälso- och sjukvården i Myanmar.

Fondens pengar förmedlas vidare till genomförande partners som FN-organet Unicef och internationella organisationer som till exempel Röda korset. 

Sida har sedan 2013 stöttat hälsofonden 3MDG som har gett 6,2 miljoner personer i Myanmar tillgång till mödra- och barnhälsovård. Vid årsskiftet blir den fonden och 3DF (3Diseases Fund) en del av Access to Health.

Louise Gårdemyr