Go to main navigation
DESTACADA-IMG2986.jpg

I Chile lyftes abortförbud och ursprungsbefolkningars rättigheter blev mer synliga. Här har vi samlat några av förra årets goda nyheter.

Foto: Guardians of the Forest

NYHET

Sju bra saker som hände 2017

Mindre plast och svältkatastrofer - och mer makt åt kvinnor! Det kanske inte är det första som dyker upp när vi tänker tillbaka på nyhetsåret 2017 men det finns en hel del goda nyheter att blicka tillbaka på. OmVärlden listar sju av dem.

 1. Svältkatastrofer har stoppats

Somalia var ett av länderna som tack vare bland annat sociala medier och diaspora lyckades undvika en svältkatastrof 2017. Foto: Igor Dolgov/Shutterstock.

I början av året var det nära att nordöstra Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen drabbades av stora svältkatastrofer. Efter flera varningar gick FN:s generalsekreterare ut och uppmanade världen till handling. FN:s kontor för humanitär hjälp (OCHA) var med och mobiliserade för att bistå de 20 miljoner människor i regionen som riskerade svält. Biståndet gjorde sitt men upprop bland diaspora världen över hade också stor effekt.

Läs mer om hur Somalia lyckades undvika en svältkatastrof här. 

2. Färre dör på grund av aids och fler får bromsmedicin

HIV-test på en klinik i Zimbabwe. Foto: Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, DFID, UK aid (CC BY-NC-ND 2.0)

Mer än hälften av världens befolkning som lever med hiv får idag behandling, enligt en rapport från UNAIDS. De senaste tre åren har tillgängligheten ökat markant. Fler länder kan själva stå för finansieringen av behandlingen. Dessutom har aids-relaterade dödsfall minskat med hälften sedan 2005.

I december presenterade Sida en stor satsning, 400 miljoner kronor, som ska förbättra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) i fem länder i södra och östra Afrika. Satsningen fokuserar bland annat på att fortsätta stoppa aidsepidemin.

3. Chile lyfte abortförbud

Mobilisering för fri abort har pågått länge. Här en demonstration från 2013. Foto: Ashoka Jegroo / The Santiago Times (CC 2.0)

Chile tog i augusti ett steg i rätt riktning mot att upprätthålla kvinnors rättigheter när domstolen beslutade om att abort ska tillåtas när det finns risk för kvinnans liv, när kvinnan blivit utsatt för våldtäkt och när fostret inte är vid liv. Tidigare har kvinnan och den som hjälpt kvinnan med aborten riskerat fängelse. Sjukhus har tvingats rapportera vidare om något verkat ”misstänkt”. En fullkomlig seger är det dock inte eftersom andra former av abort fortfarande är en kriminell handling, menade bland annat Human Rights Watch.

4. Kvinnor tar upp kampen

i Washington uppskattas antalet demonstranter som stod upp för kvinnors och minioriteters rättigheter till en halv miljon. Foto: Christina Zampas

Trump svors in som president och var från början tydlig med sitt abortmotstånd. Hundratusentals människor världen över tog sig då ut på gator och torg för att protestera. Fler deltog i demonstrationerna än vid presidentens installation och det har dragits paralleller till medborgarrättsrörelsen.

Läs mer om när OmVärlden var på plats under kvinnomarschen i Washington här.

Kvinnors situation fortsatte sedan prägla året, framförallt genom #metoo-skandaler runt om i världen där sexuella trakasserier i flera olika branscher kom fram i ljuset. 

Läs mer om #metoo i biståndsbranschen.

5. Världen plastbantar

Många länder har tagit upp kampen mot plast. Foto: Pixabay

Som 11:e land i världen meddelade Kenya i augusti att de infört ett förbud mot plastpåsar. Den som bryter mot förbudet kan få skyhöga böter och till och med fängelse. Fler länder har börjat vakna efter det att FN:s miljöprogram lanserade en kampanj för att minska den marina nedskräpningen. De gick bland annat ut med att om vi inte gör något nu så kommer våra hav bestå av mer plast än fisk 2050.

30 kustländer har under året även gått samman för att stoppa dumpningen av plast i haven under kampanjen #CleanSeas. Läs mer om hur plasten ska förbjudas.

6. Valet i Somalia: mer makt åt fler kvinnor!

Nästan en fjärdel av parlamentsledamöterna i Somalia är idag kvinnor. Foto: UN Photo/Omar Abdisalan

I februari avslutades en utdragen valprocess i Somalia. Ett av valets resultat var att fler kvinnor än någonsin tog plats i parlamentet. 67 av 275 parlamentsledamöter är idag kvinnor, att jämföra med valet 2012 då endast 16 kvinnor valdes in. 

Läs mer om kvinnornas politiska framgång i Somalia.

7. Ursprungsfolk får mer utrymme i klimatarbetet

Under det gemensamma namnet Guardians of the Forest uppmärksammades urpsrungsfolks roll i klimatarbetet. Foto: Guardians of the Forest

När klimatmötet i Bonn ägde rum i november var det i sviterna efter att USA dragit sig ur klimatavtalet. Men andra aktörer visade framfötterna. Makthavare erkände att ursprungsbefolkning runt om i världen spelar en betydande roll i arbetet med att bland annat hålla den globala temperaturen nere och skydda skogen. Grupper som länge varit (och fortfarande är) marginaliserade tog en ledarroll och deras kunskap blev värdesatt på nytt. 

Ett pilotprojekt som kämpat för ursprungsfolk och deras rätt till mark blev under året en permanent fond med huvudkontor i Stockholm. Läs mer om Internationella fonden för mark- och skogsrättigheter (The Tenure Facility) här. 

 

Louise Gårdemyr