Go to main navigation
korruption ©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

Om de globala målen ska nås måste skatteflykten stoppas menar civilsamhället, men politikerna är inte lika pigga på att begränsa storföretagens skatteregler.

Foto: Tova Jertfelt

NYHET

Skatteflykt drabbar länderna hårt – miljarder försvinner

Varje år förlorar utvecklingsländer miljarder i skatteflykt. För att vända skutan och låta skatterna komma medborgarna till del – istället för att hamna i korrupta politikers fickor eller på stormrika företagares bankkonto – så satsar nu biståndet på att stärka ländernas interna system.  

Regeringen har bjudit in över 400 deltagare från 160 länder för att diskutera skatteflykt. Politiker, beslutsfattare och experter samlas nu i Stockholm för konferensen “Conference on Capacity Building concerning Taxation”.

Varje år förlorar den afrikanska kontinenten 50 miljarder dollar på grund av illegal kapitalflykt, enligt uppskattningar av High Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa.

Aggressiva skatteplanering från företagen gör också att utvecklingsländerna förlorar ytterligare 100 miljoner dollar per år, enligt UNCTAD.

Målet med konferensen är att stärka skatteförvaltningen i låg- och medelinkomstländer, att lyfta goda exempel och dela kunskap och insikter. Deltar gör bland andra finansminister Magdalena Andersson (S), Felix Fernandez Shaw, från EU-kommissionen DEVCO, Darma Romero, ansvarig från finansministeriet i Panama och Monica Bhatia, chef för Global Forum on Transparency och Sydafrikas före detta president Thabo Mbekiför att nämna några.

Nära samarbete med utvecklingsländer

Sverige har sedan länge arbetat med skattefrågan och följt upp de internationella ansträngningar som gjorts i olika internationella fora. Sida har arbetat nära olika länder sedan 80-talet, exempelvis har Sida och svenska skattemyndigheter stöttat Botswanas skattemyndigheter och finansministerium mellan 2010-2016.

En annan viktig del av konferensen blir att belysa civilsamhällets roll som både blåslampa och ansvarsutkrävande av myndigheter och företag. Civilsamhället kan ligga på politiker och få dem och företag att ta ansvar.

Omvärlden har tidigare skrivit om hur utvecklingsländerna förlorar tusen miljarder dollar per år, nästan 9 000 miljarder kronor, i olaglig kapitalflykt samt ytterligare flera hundra miljarder årligen genom lagliga arrangemang som bolagen förhandlar fram för att undvika skatt. 

Biståndsorganisationen Diakonia frågade nyligen riksdagspartierna om de vill arbeta för gemensamma regler inom EU för så kallad offentlig land-för-land rapportering för multinationella företag. Fem av åtta svarade ja.

Globala målen kan nås – men pengar saknas

Skatteflykt är ett prioriterat område för Sveriges politik för global utveckling. Men ska de globala målen för hållbar utveckling nås så måste skattefykten stoppas, skriver Concord, en paraplyorganisation för svenska biståndsaktörer inom civilsamhället, i en rapport i år.

Land-för-land-rapportering för företag inom alla sektorer ingår även i OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) så kallade BEPS-projekt, men informationen är inte offentlig utan delas mellan myndigheter.  

Ett steg är att göra ägarregister för företag offentliga vilket EU:s medlemsländer enades om 2015. Det har nu Sverige fattat beslut om på nationell nivå och ett register har börjat upprättas som ska göras tillgängligt för allmänheten.

2017 skrev OmVärlden om ett nytt EU-förslag som kan ge storföretagen ytterligare kryphål för att undkomma skatter.

Läs mer om EU:s kryphål för storföretagen

Vad har hänt sedan dess?

– I EU-processen är det politisk stiltje just nu, EU-kommissionen la fram ett förslag redan 2016 om offentlig land-för-land-rapportering, problemet med det förslaget är att företagen bara behöver rapportera inom EU, inte att företagen skulle rapportera i den verksamhet som de har utanför EU, i till exempel utvecklingsländer, säger Penny Davies, senior policyrådgivare, Diakonia.

Stora läckor

Paradisläckan, Panamadokumenten och Wikileaks är några av de stora avslöjande som journalister och civilsamhället gjort och som fått stort genomslag världen över, som visat på hur kryphål utnyttjas av företag och individer för att undkomma skatt. För att komma åt problemet krävs internationellt samarbete menar experter som Penny Davies.

Fokus ligger nu på att få med utvecklingsländerna på en redan satt agenda”, skriver hon i en debattartikel i OmVärlden.

Läs mer om hur korsiktighet står i vägen för globala mål.

Ylva Bergman, Louise Gårdemyr