Go to main navigation
Skatteupplägg står fattiga länder dyrt
©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

Fattiga länder missar miljardbelopp i skatteintäkter när stora bolag använder sig av skatteplanering och skatteflykt.

Foto: Tova Jertfelt

NYHET

Skatteupplägg står fattiga länder dyrt

Utvecklingsländer missar hundratals miljarder dollar årligen på grund av storbolags skatteplanering och skatteflykt. Men tack vare läckor och en ökande press får företagen nu betala tillbaka stora summor. I Kenya har skattemyndigheten krävt tillbaka motsvarade över 700 miljoner kronor i skatt.

I oktober 2017 slog Indiens skattedomstol fast att Googles dotterbolag i landet medvetet undvikit skatt och dömde den amerikanska jätten att betala tillbaka motsvarande två
miljarder kronor. Google har överklagat och målet ligger nu hos Indiens högsta domstol.

Fallet är ett exempel på hur globala företag agerar så att utvecklingsländer förlorar viktiga skatteintäkter som kunnat bidragit till uppbyggnad av infrastruktur, skola och sjukvård. Värst är det i Afrika. I Kenyas fall är det skattemyndighet, KRA, som krävt och fått tillbaka 700 miljoner kronor från sammanlagt 181 olika bolag som betalat för lite i skatt.

– Afrika söder om Sahara är särskilt utsatt eftersom handel medvaror som olja, skog och mineraler dominerar deras ekonomier, säger John Christensen, brittisk ekonom och grundare av organisationen Tax justice network. 

Stora koncerner använder upplägg där de tar mycket betalat för tjänster de säljer till landet där de till exempel utvinner olja, för att flytta de pengar de tjänar ut ur landet. Ofta med hjälp av rik elit och av svaga regeringar som inte lyckas sätta stopp för utflödet.

– De här uppläggen har varit förödande för Afrika och lett till att en stor andel av ländernas finansiella reserver har tömts och pengarna aldrig kunnat investeras i samhället, säger John Christensen. Två forskare på University of Massachusetts i USA har räknat ut att bara södra Afrika har förlorat motsvarande nästan tio biljoner kronor i skatteintäkter sedan sjuttiotalet.

Har blivit praxis

Skatteplanering har blivit något som nästan alla stora bolag ägnar sig åt i dag. Till sin hjälp har de ”The big four” – världens fyra största revisionsfirmor – som konstruerar de koncernupplägg som gör att företagen kan minska sina vinster i länder med hög skatt och flytta vinsterna till skatteparadis. Det är bland annat uppgifter som ”The big four” tagit fram som läckts till journalister.

I Lux Leaks, som 2014 var det första stora avslöjandet av företags globala skatteplanering, handlade det om skatteupplägg framtagna av revisionsbyrån PWC i Luxemburg.

– Journalisterna som fick läckan visade mig datan. Jag såg direkt att den bevisade det vi alla länge misstänkt men inte lyckats belägga, säger Christensen.

Han har länge varit en av Europas mest ihärdiga kritiker av skatteplaneringskulturen och förmodligen en av orsakerna till att uppläggen hamnat allt mer under lupp. Nu är många
organisationer är överens om att det är avgörande att sätta stopp för skatteplaneringen om vi vill bekämpa de växande klyftorna mellan världens fattiga och rika.

Mest skatt tillbaka i Afrika

Att samla in skatt har länge varit en utmaning för fattiga länder, men avgörande för att lyfta människor ur svåra levnadsförhållanden. I de 42 länder som FN klassar som ”lägst utvecklade” utgör skatt bara knappt 15 procent av BNP, jämfört med över 26 procent i mer
utvecklade ekonomier. 

2015 startade Tax inspectors without borders, på initiativ av Organisationen för ekonomiskt samarbete, OECD, och FN:s utvecklingsprogram, UNDP, med uppdraget att bistå utvecklingsländer att göra skatteinspektioner för att hitta tveksamma koncernupplägg och skattesmit. Sedan starten har Tax inspectors without borders lyckats kräva tillbaka 414 miljoner dollar. Merparten, 224 miljoner, i Afrika.

I Afrika har det i många fall handlat om diamantindustrin, som står för betydande andel av exportinkomsterna i länder som Botswana, Namibia och Lesotho. Men diamanthandel är dessvärre också som klippt och skuren för skatteplanering, dels eftersom det inte finns några internationella riktmärken för diamanters värde men också för att några få stora bolag kontrollerar diamantmarknaden. Det gör det enklare att undervärdera diamanterna för att skifta pengar ut ur de afrikanska länderna.

Läs mer: Så ökade Senegal sina skatteintäkter

”Vill tvinga länderna till underkastelse”

Men en del företag kämpar för sin rätt att skatteplanera. Oljebolagen Conoco Phillips och Perenco försöker just nu att stoppa ett försök av vietnamesiska staten att få dem att betala tillbaka motsvarande över 1,5 miljarder kronor skatt som de undvikit då de sålt ett stort
oljefält.

Bolagen hade dragit nytta av regler i Storbritannien. Den brittiska tidningen The Guardian rapporterade i augusti att fallet, när det tas upp i domstol, kan komma att bli ett prejudikat för hur globala koncerner kan agera i frågan om skatt i utvecklingsländer.

– Många av de fall som tas upp mot fattigare länder har som syfte att tvinga länderna till underkastelse, säger Sarah-Jayne Clifton på den brittiska organisationen Jubilee Debt Campaign, till The Guardian. 

Samtidigt har både EU och OECD börjat ta hårdare tag mot skatteuppläggen. Den senare har drivit igenom striktare regler kring att koncerner måste rapportera vilken skatt de betalar i
alla länder där de verkar.

– Det är på tiden, säger John Christensen.


Moa Kärnstrand