Go to main navigation
demonstration-marialundinosvalds.jpg

Reza (t.v), Alireza och Moreteza, ensamkommande från Afghanistan, på en demonstration i Stockholm i höstas. 

Foto: Maria Lundin Osvalds

NYHET

Statssekreterare (S): Omöjligt för Sverige att gå tillbaka till tidigare asylregler

Enligt justitieminister Morgan Johanssons (S) statssekreterare Lars Westbratt är det inte längre är möjligt för Sverige att återgå till tidigare asyllagstiftningen med permanenta uppehållstillstånd som norm.
– Det går inte. Det har flutit mycket vatten under de här broarna sedan 2016, säger han till nättidningen Altinget.

EU går nu in i slutförhandlingar om ett nytt gemensamt asylsystem. Förhoppningen är att ett färdigt förslag ska kunna presenteras på toppmötet i juni. Sverige har tryckt på för att få till ett fungerande omfördelningssystem, med stött på patrull från Ungern och Polen.

Andra EU-förslag handlar om att kunna skicka asylsökande till uppsamlingsläger utanför EU:s gränser samt upprätthålla en lista för att sålla ut grupper av sylsökande som kommer från “säkra länder”, för att snabbutreda dem. Turkiet och länderna på västra Balkan har tidigare nämnts som exempel  i den diskussionen.

En del i det förslag som ligger på bordet är att ta bort möjligheten för EU-länder att ge permanenta uppehållstillstånd. En sådan förändring skulle omöjliggöra för Sverige att gå tillbaka till den ordinarie asyllagstiftning som rådde innan 2016.

År 2016 införde regeringen en tillfällig asyllag som ersatte permanenta med tillfälliga uppehållstillstånd och kraftigt försämrade möjligheter till familjeåterförening. Lagstiftningen upphör att gälla sommaren 2019 om inte riksdagen fattar ett nytt beslut.

Sedan den tillfälliga lagen infördes har mycket av debatten i Sverige handlat om vad som kommer hända efter att den upphör. Miljöpartiet har lovat att arbeta för en återgång till den gamla politiken. Socialdemokraterna tog på förra kongressen ett beslut att arbeta för permanenta uppehållstillstånd EU. I skrivelsen står det att: ”Socialdemokraternas principiella inställning är att permanenta uppehållstillstånd och möjlighet till familjeåterförening ökar tryggheten och främjar en bra etablering.”

Lars Westbratt. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Men i en intervju i tidningen Altinget säger nu Justitieminister Morgan Johanssons (S) statssekreterare Lars Westbratt att det inte längre är möjligt för Sverige att gå tillbaka till den gamla lagstiftningen.

– Det går inte. Det har flutit mycket vatten under de här broarna sedan 2016, säger han.

Det framgår inte om uttalandet speglar en generell linje inom Socialdemokraterna. Tidigare har socialdemokratiska partiföreträdare hänvisat till EU-processen och inte velat ge ett rakt svar på vad de anser ska hända med den svenska lagstiftningen efter 2019.

Så sent som i måndags skrev företrädare från nio civilsamhällsorganisationer på SvD Debatt och krävde att regeringen klargör hur Sverige ställer sig till den förslag som diskuteras inom EU eftersom dessa förslag är avgörande för om Sverige kommer att kunna återgå till sin tidigare mer generösa flyktingpolitik.

Mikael Färnbo