Go to main navigation
Amnesty El Salvador abortförbud

Katarina Bergehed, från Amnesty Sverige, försöker få politiker i El Salvador att tänka om.

Foto: Amnesty International

NYHET

Stora protester mot abortlagen i El Salvador

Abort är totalförbjudet i El Salvador. Missfall och andra komplikationer kan ge fängelse. Människorättsorganisationer har länge protesterat mot den kvinnofientliga lagen och nu börjar tiden rinna ut.

Katarina Bergehed, ansvarig kvinnors rättigheter på Amnesty Sverige, är i El Salvador för att lämna över svenska protester mot abortlagen. 

– Att jag är här nu beror på att tiden håller på att rinna ut. Efter valet som hölls i början av mars står det klart att den nya regeringen och parlamentet är betydligt mer konservativt än det tidigare. Förslaget om att ändra abortlagen har inte en chans att gå igenom när det nya parlamentet väl installerats i slutet av april. Därför gör vi nu det vi kan för att förmå det sittande parlamentet att fatta det beslut som kan förändra otaliga flickors och kvinnors liv.

Världen har ögonen på politikerna i El Salvador. Foto: Amnesty International

Vad har hänt och vad hoppas ni detta ska leda till?

– Tillsammans med den lokala medborgargruppen för avkriminalisering av abort i El Salvador överlämnade vi petitioner och namnunderskrifter i syfte att sätta press på den lagkommission som har makten att lägga fram förslaget för diskussion i parlamentet. Amnesty överlämnade drygt 58 000 namnunderskrifter från Sverige. Det är en del av de över 209 000 som samlats in globalt. Resten kommer vi att skicka per mejl de kommande dagarna. 

Har de svenska rösterna någon betydelse?

– Ja. Och på flera sätt. De visar politikerna i El Salvador att världen har ögonen på dem och kräver att de ändrar lagen så att den skyddar flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, i stället för att beröva dem sexuella och reproduktiva rättigheter och frihet att bestämma över sin egen kropp. 

– Men röster från Sverige och andra länder visar också på stöd för det otroliga arbete som kvinnorättsförsvarare och organisationer bedriver på plats, natt och dag. De jobbar i uppförsbacke och behöver allt stöd de kan få från omvärlden.  

Hur ser den salvadorianska regeringen på att utländska kvinnor lägger sig i rikets angelägenheter?

– Det är ingen nyhet för El Salvadors regering att omvärlden kritiserar totalförbudet mot abort. Det har flera FN-organ gjort och länder som Sverige har också tagit upp detta när El Salvador granskats av FN:s människorättsråd. Kritiken kommer inte upphöra så länge man håller fast vid att med lagens hjälp tvinga flickor och kvinnor att fullfölja graviditeter som hotar deras liv eller hälsa eller som är ett resultat av våldtäkt eller incest osv. 

– Att politiker från Sverige – och nu Amnesty Sverige – trycker på El Salvadors regering tror jag är viktigt. Sverige har ju gett asyl åt Maria Teresa Rivera, en av de kvinnor som suttit fängslad i El Salvador, på grund av landets abortlag och det är man medveten om här. Det är ingen fjäder i hatten precis, att man har en abortlagstiftning som tvingar kvinnor att fly sitt land för att sätta sig i säkerhet.  

Vad händer i El Salvador när det gäller abortfrågan, finns någon opinion i landet mot lagarna?

– Tidigare i dag var jag på en konferens som anordnades av landets läkarförbund. De talade om att attityden bland befolkningen håller på att ändras och att en majoritet vill tillåta abort när kvinnans liv och hälsa hotas. Det finns även stöd för laglig och säker abort vad gäller minderåriga som blivit gravida efter att ha våldtagits. Man ska komma ihåg att tillgång till fri abort inte finns på agendan överhuvudtaget. Många kvinnorättsförsvarare anser visserligen att det är visionen, men menar att det inte är möjligt att driva detta idag. 

Vilka är de största hindren för att lagen inte ändras?

– Att nuvarande parlament försitter det momentum som ändå finns och som handlar om att civilsamhället banat väg för en förändring, både genom att belysa fakta och genom att påverka attityder. Det finns en risk att lagkommissionen inte kommer till skott och godkänner att 2016 års lagförslag tas upp i parlamentet. Med kommande konservativa regering och parlament är chansen försvinnande liten att ett sådant förslag röstas igenom. Så tidsfaktorn är helt avgörande nu.  

Hur många kvinnor drabbas?

– Det vet ingen säkert eftersom de som gör osäkra och olagliga aborter självfallet gör allt för att dölja det. De riskerar ju att dömas till många års fängelse om det blir känt. Men sedan 1998, då totalförbudet mot abort infördes, handlar det om tusentals flickor och kvinnor som mist livet eller allvarligt skadats. Självmord är också en konsekvens av abortförbudet. Dessutom misstänkliggörs alla flickor och kvinnor. 

Vad tror du kommer hända? 

– Jag måste fortsätta hoppas, in i det sista, att politikerna i El Salvador vaknar upp och röstar igenom förslaget. 

Katarina Bergehed/Ylva Berglund/Louise Gårdemyr