Go to main navigation
rök
klimat
fabrik

Nordea och SEB har lånat ut flera miljarder kronor till kol- och oljebolag, enligt en granskning.

Foto: wikimediacommons

NYHET

Svenska bankers investeringar motverkar klimatmålen

Sveriges största banker fortsätter att satsa pengar i fossil energi. En ny granskning visar hur bankernas investeringar och utlåning går emot Parisavtalet.

Organisationerna bakom Fair Finance Guide har kartlagt de sju största svenska bankernas investeringar och utlåning under 2016 och 2017. Det visar sig att av varje hundralapp som investeras eller lånas ut till energisektorn går 64 kronor till fossil energi och bara 36 kronor till hållbar energi.

– Parisavtalet säger att de finansiella flödena ska styras om för att stödja en hållbar utveckling. Bankernas fortsatta stöd till fossilbranschen går på tvärs med det målet, säger Anna Axelsson, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

Nordea och Swedbank investerar mest i fossil energi: 15,5 respektive 9,8 miljarder kronor. Sätter man investeringarna i relation till bankernas kapital har Länsförsäkringar, SEB och Swedbank de största andelarna i fossil energi, alla runt 80 procent. Skandia och Handelsbanken har störst andel hållbar energi, enligt kartläggningen.

När det kommer till nyutlåning var bankernas andel hållbar energi högre, omkring 50 procent av pengarna, medan 39 procent gick till fossil energi. Det innebär dock att de fem största bankerna lånat ut nästan 16 miljarder kronor till fossil energi under perioden. Nordea och SEB har lånat ut flera miljarder kronor till kol- och oljebolag.

– Den här typen av utlåning borde upphöra omedelbart. Det är ett direkt stöd till fossilbolagen som möjliggör att de kan fortsätta sin klimatförstörande verksamhet, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Hållbara investeringar i fokus

Under året som gått har hållbara investeringar legat i fokus för flera granskningar och aktioner. I april meddelade Greenpeace att man kommer att sluta betala in till det allmänna pensionssystemet, eftersom AP-fonderna investerar i kol-, gas- och oljebolag på sätt man inte anser är förenligt med klimatlagen och Sveriges klimatmål.

DN Global Utveckling visade i en granskning hur svenska pensionsbolag tjänar pengar på bolag de själva svartlistat genom indirekta investeringar i fondförvaltare. Det handlar om bolag som anklagas för miljöbrott och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Fair Finance Guides granskning visar också att en del förbättringar skett hos bankerna. Efter Parisavtalet 2015 har de infört skärpta riktlinjer på klimatområdet och bland annat slutat investera och finansiera företag med stor verksamhet inom kol. Men bankerna redovisar fortfarande inte hur arbetet med att minska sina klimatrisker fortlöper, enligt organisationerna.

– Ingen av bankerna har satt upp tydliga och mätbara mål för att öka investeringar och finansiering av hållbar energi och minska i fossil energi. Då är risken stor att omställningen går långsamt i praktiken, vilket vår granskning bekräftar, säger Jakob König på Sveriges konsumenter.

Fair Finance Guides hemsida kan man läsa mer om kartläggningen och jämföra bankernas betyg.

Axel Kronholm

Klimatet 2018: COP24 behöver ta omvälvande beslut