Go to main navigation
sverige världskoll bistånd koll världen global citizen ©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

Allt fler svenskar får en mer realistisk världsbild. Vet du hur det ligger till med barnadödligheten? 

Foto: Tova Jertfelt

NYHET

Svenskar har bättre världskoll

Vår kunskap om att allt fler människor får det bättre i världen ökar, vi har större koll på den globala barnadödligheten och hur många som kan läsa. Men fortfarande råder en negativ världsbild – och Agenda 2030 är det få som känner till.

Varje år gör Sida en undersökning om attityder till bistånd och utveckling. 2017 har svenskarna fått en mer realistisk världsbild. Undersökningen tittar på flera olika aspekter och ger en bild av hur det svenska folket ser på det svenska utvecklingssamarbetet. 1500 personer deltog i undersökningen.

Biståndsviljan samt intresset och förtroendet för utvecklingssamarbetet fortsätter vara stort. Något som kommer igen även i EU:s undersökning om utveckling och bistånd.

Fler kan mer

För första gången är det fler som instämmer i följande påstående, ”Jag tycker jag har en ganska god bild av hur Sverige arbetar med bistånd och utveckling i fattiga länder” – ett av många påståenden som undersökningens deltagare tar ställning till.

Vi får allt bättre koll på hur det står till med barnadödligheten runt om i världen. Fler än hälften av de tillfrågade håller med om att antalet barn under fem år som dör har minskat kraftigt de senaste åren.

Att levnadsvillkoren i fattiga länder har förbättrats är något som många länge varit skeptiska till. Länge tog svenskarna avstånd till detta påstående men nu är det för första gången fler som instämmer.

Vidare undersöks mer om vad vi kan om till exempel läskunnighet, befolkningsutveckling och medellivslängd i olika delar av världen. Här dominerar en pessimistisk bild men resultaten visar ändå på att utvecklingen jämfört med tidigare år är positiv.

Har Du koll på hur ser det ut med läskunnigheten bland ungdomar i Tanzania?

Det hade bara 16 procent av de tillfrågade.*
Hade du klarat frågan? Ta vårt test på OmVärlden!

Svag kunskap om de globala målen

När det kommer till kännedom om Agenda 2030 och de globala målen är det fortfarande en majoritet, fyra av tio, som inte har koll på vad de innebär. Undersökningen visar att de som är insatta har blivit mer insatta men kunskapen har inte nått fler.

En av anledningarna till fortsatt låg kunskap enligt Sida är att svenska medier, myndigheter och civilsamhällesorganisationer använder på tog för många olika benämningar.

I slutet av 2017 utfördes även en undersökning för att ta reda på hur allmänheten ser på just Sida. Den övergripande kunskapen är hög men just ungas (15-29 år) kännedom om Sida är lägre än den varit de senaste sex åren.

Louise Gårdemyr

*korrekt är att 8 av 10 ungdomar i Tanzania kan läsa, det är endast i Tchad och Burkina Faso som ungdomars läskunnighet ligger under 50 procent.

Vill du också veta hur mycket du vet om världen egentligen? Ta vårt test på OmVärlden!