Go to main navigation
BDG_20170911_WFP-Saikat_Mojumder_2456.jpg

Konflikter, som exempelvis den i Burma, är en av anledningarna till att fler går hungriga. 

Foto: Saikat Mojumder/WFP

NYHET

Sverige satsar tre miljarder på att stoppa hunger

Sverige har gått in med rekordstort stöd till FN:s livsmedelsprogram. Det handlar om omkring tre miljarder, icke-öronmärkta, svenska kronor som ska hjälpa FN-organet att stoppa svält. 

Över 800 miljoner människor går och lägger sig hungriga. Mellan 2015 och 2016 ökade den siffran, för första gången på 15 år. Framförallt beror detta på de många konflikter som just nu pågår runt om i världen. I konfliktdrabbade områden är maten som dyrast och svår att få tag på.

– Konflikter leder ofta till att människor tvingas lämna sina hem, sin mark och sina jobb vilket gör det svårt att försörja sig och få mat på bordet, säger Anne Poulsen, Nordenchef på FN:s livsmedelsprogram (WFP).

Många konfliktdrabbade länder, såsom Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen, drabbas också av svältkatastrofer. Men det kan också vara så att brist på mat eller stigande livsmedelspriser skapar konflikter.

– Just nu ser vi växande uppror i Iran, Sudan och Venezuela på grund av att priset på mat stiger, säger Anne Poulsen.

De insatser som behövs enligt Anne Poulsen är framförallt politiska lösningar, det som världen kom överens om 2015 när Agenda 2030 blev verklighet. Men också pengar och att säkerställa att WFP och andra organisationer kan utföra sitt arbete på marken trots till exempel konflikter.

WFP arbetar bland annat i Kongo-Kinshasa. Foto: Griff Tapper/WFP

Sverige är sedan tidigare en WFP:s största givare.

– Sverige är en av våra strategiskt viktigaste partners. Det här bidraget betyder att vi kan hjälpa miljoner människor som befinner sig i några av världens största humanitära katastrofer, säger Anne Poulsen och fortsätter:

– Världen står inför den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget, aldrig förr har vi på WFP behövt hantera så många utdragna humanitära kriser och katastrofer.

Under 2018 hoppas WFP kunna ge humanitärt livsmedelsstöd till 87 miljoner människor, då behövs nio miljarder amerikanska dollar.

Läs mer om en av världens största utmaningar – hur alla ska få mat – här.

Sverige har under en längre tid varit den största givaren av icke-öronmärkt finansiering till WFP. Sverige är också förespråkare för att världens givare ska minska det öronmärkta stödet och istället använda sig av mer flexibel finansiering.

– Flexibla medel är helt avgörande för att vi snabbt och effektivt kan sätta in hjälp och därmed rädda fler liv. Det betyder att vi kan hjälpa de mest sårbara i katastrofer som världens länder tenderar att glömma bort. Sveriges flexibla bidrag 2017 gick bland annat till Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen – där vi kunnat undvika utbredd hungersnöd, säger Anne Poulsen.

Louise Gårdemyr