Go to main navigation
Zulunatal sydafrika toaletter toilet challenge bill gates sanitation toilet day

Den 19 november är det världstoalettdagen, som i år uppmärksammar toalettbristen och dess konsekvenser för miljön.

Foto: Gates Archive/Samantha Reinders

NYHET

Toa-bristen hämmar världens utveckling

“Naturen kallar” är temat för årets världstoalettdag som uppmärksammar att över fyra miljarder människor saknar tillgång till en säker toalett. Vi listar några av toalettbristens konsekvenser och framtidsutsikter.

Det finns fler mobiltelefoner än toaletter i världen och globalt sett är vi inte i fas med att nå det globala målet nummer 6, om att förse alla med sanitet och vatten, till 2030. I nuvarande takt kommer målet om toaletter till alla nås först 2066.

1. Naturen kallar

Årets världstoalettdag fokuserar på vilka konsekvenser den globala toalettbristen får för miljön. Foto: World Toilet Day

4,5 miljarder människor är utan en ordentlig toalett och nästan en miljard gör sina behov utomhus. Det innebär att en stor mängd avföring hamnar i naturen utan att gå igenom någon slags renande process och därmed förorenar mark och vatten. Miljön på många ställen i världen blir en öppen kloak. FN:s världstoalettdag har i år temat “Naturen kallar” och lyfter behovet av att bygga toaletter i harmoni med vårt ekosystem. 

Årets vatten-rapport från FN, The United Nations World Water Development Report 2018, handlar om att världen behöver fler natur-baserade lösningar för att tackla utmaningarna med sanitet och vatten. Exempelvis kompost-toaletter som tar hand om avföringen direkt på plats och som sedan kan användas som gödsel.  

2. Kvinnor särskilt utsatta

En "female-friendly" toalett-guide uppmanar att tänka på kvinnors behov. Foto: Water Aid

Eftersom det är så många människor i världen som inte har en toalett hemma, används istället, förutom närliggande utomhusmiljö, offentliga toaletter. Dessa saknar ofta ordentliga lås, en dörr eller någonstans att slänga exempelvis en binda. WaterAid, Unicef och WSUP har under hösten tagit fram en “kvinnovänlig” guide som förklarar hur toaletter bör designas för att kännas trygga att använda för flickor och kvinnor.

Att ta sig till en toalett kan också innebära stora risker, flera fall av våldtäkter i samband med ett toalettbesök har exempelvis uppmärksammats i Indien. I Mumbai finns till exempel rörelsen “Right to Pee” som arbetar med just kvinnors rätt till säkra offentliga toaletter.

3. Dödsdomen diarré 

Mirriam tillsammans med sin sexåriga son Mouhammad som har överlevt kolera. Hennes dotter dog i ett stort kolerautbrott i Lusaka, Zambia. Foto WaterAid/Chileshe Chanda

Varje dag dör 800 barn under fem år på grund av brist på toaletter, smutsigt vatten och dålig kunskap om hygien. Det är nästan 300 000 barn varje år. Diarrésjukdomar och kolera är ett av de största hoten mot barns hälsa, som i många fall går att förebygga. 

Forskning från Water Aid och PATH visar att säkra toaletter i kombination med rent vatten, en bra hygien, vaccinering och bra mat skulle kunna rädda hundratusentals barn årligen och förebygga många sjukdomar. Det framgår också att det finns stora hälso- och sjukvårdskostnader att spara. För varje dollar som investeras i vatten och sanitet så sparas drygt fyra dollar in som annars skulle behövt användas för sjukvård.

4. Krisen i klassrummet

Trettonåriga Keya på hennes skoltoalett i Dhaka, Bangladesh. Foto: WaterAid/Rasel Chowdhury.

620 miljoner barn saknar i dag en skoltoalett vilket får konsekvenser för deras skolgång och hälsa, visar en ny rapport från WaterAid. I Guinea-Bissau, Niger, Comoros, Solomonöarna och Mauretanien är risken störst att skolbarnen står utan toalett. I de flesta fall är det barn som inte heller har tillgång till en säker toalett i hemmet.

För flickor som har mens är situationen extra komplicerad. I Sydasien missar till exempel var tredje flicka skolan på grund av mens, vilket framförallt beror på att skolorna inte har någon toalett.

5. Framtidens toalett

Bill Gates talar om hur innovationer kan förbättra den globala saniteten på "Reinvent Toilet Expo" i Beijing, Kina. Foto: Gates Archive/Shawn Koh

Att miljön, människors hälsa eller barns utbildning påverkas i den här utsträckningen får effekt runt om i världen. Inte minst hos filantropen Bill Gates som för några år sedan utlyste en tävling för att ta fram hållbara toaletter. I början av november i år visades några av dessa i Bejing, på “Reinvent Toilet Expo”. Där, tillsammans med en glasburk med bajs, pratade Bill Gates om vikten av att alla snabbt måste få tillgång till bra toaletter. Fem prototyper testas exempelvis i Indien, de kräver varken vatten eller avlopp utan urin och avföring renas direkt i toaletten. Men än så länge är det ett dyrt projekt och det kommer att ta tid innan toaletterna får genomslag i världen.

Ett annat exempel kommer från Kenya och gräsrotsorganisationen Suba Environmental Education of Kenya (SEEK) som tagit fram två innovativa toaletter, kompost-toaletten “arborloo” och en portabel båt-toalett för fiskare, något som har lett till att färre gör sina behov utomhus.

Louise Gårdemyr