Go to main navigation
naturskyddsforeningen-wikimedia-commons-mpumalanga-middelburg-arnot-power-gerhard-roux.jpg

Naturskyddsföreningen har tillsammans med Bank Information Center Europe utvärderat hur väl Världsbankens investeringar rimmar med klimatmålen.

Foto: Wikimedia Commons/ Gerhard Roux

nyhet

Trots klimatlarm: Världsbanken investerar miljarder i fossilindustrin

Världsbanken investerar 2-3 miljarder dollar om året i projekt som möjliggör nya kolkraftverk, olje- och gasutvinning i utvecklingsländer. Detta går på tvärs mot bankens mål om fossilfria investeringar redan nästa år, visar ny rapport från Naturskyddsföreningen.

I sin senaste rapport, som släpptes i veckan, tecknade FN:s klimatpanel IPCC en dyster bild av framtiden. För att inte överstiga det i Parisavtalet uppsatta målet på 1,5 grads uppvärmning krävs en aldrig tidigare skådad förändringstakt inom alla aspekter av mänskliga samhällen globalt.

Enligt Parisavtalet ska rika länder hjälpa utvecklingsländer i sin klimatomställning och mycket av det stödet kanaliseras via Världsbanken. I sin klimatpolicy har Världsbanken slagit fast att fattigdomsbekämpning och att begränsa klimatförändringarna går hand i hand.

Naturskyddsföreningen har nu tillsammans med Bank Information Center Europe utvärderat hur väl Världsbankens investeringar rimmar med klimatmålen.

Granskningen visar att Världsbanken dels har ökat sitt stöd till förnyelsebar energi. Men samtidigt ger banken stöd som möjliggör utvinning av fossil energi, såsom kol, olja och gas i utvecklingsländer. Särskilt i Kenya och Nigeria.

I snitt handlar det om 2-3 miljarder dollar om året i stöd som främst går till utbyggnaden av infrastruktur för export av fossil energi. Rapporten ger Världsbanken underkänt. Sammantaget går dess insatser varken i linje med ländernas klimatåtagande eller i linje med att undvika katastrofala klimatförändringar.

– I sina policydokument är Världsbanken tydlig med att klimatförändringarna och fattigdomsbekämpning går hand i hand, men när det kommer till handling visar det sig att banken alltjämt ger stöd till fossila projekt. Nu är det oerhört viktigt att Världsbanken ser till att alla bankens insatser är i linje med det som krävs för att uppnå Parisavtalet; att undvika katastrofala klimatförändringar, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I december förra året lovande Världsbanken att sluta finansiera utvinning av olja och fossilgas senast år 2019. Som delägare i Världsbanken spelade Sverige en roll för att få till detta beslut. Granskningen visar dock att beslutet inte är tillräckligt för helt fasa ut även det indirekta stödet som gynnar utvinning och export av fossil energi.

– Som delägare i Världsbanken har Sverige ett stort ansvar för att fortsätta driva på så att banken inte bidrar till att länder låser in sig i ett ohållbart fossilberoende, säger Karin Lexén.

En sammanställning av de nationella klimatplaner som utgör grunden för Parisavavtalet visar på att dagens klimatpolitik inte ens räcker för att hålla temperaturökningen på 3, eller ens 4 grader. I rapporten kräver Naturskyddsföreningen att Världsbanken måste introducera regelverk för att försäkra att alla insatser är förenliga Parisavtalet. Dessutom måste Världsbanken öka sina satsningar för förnybar energi och projekt som ökar tillgången till energi bland fattiga människor.

På klimatkonferensen i Katowice i december i år har Världsbanken lovat att uppdatera sina klimatåtaganden.

Fotnot: I ett mejl till OmVärlden svarar Världsbanken följande på kritiken:

"The report ‘Lighting the way? Assessing the World Bank’s Climate Action Plan and Energy Access’ does not accurately represent the World Bank’s work on energy.  The vast majority of our energy financing goes towards renewable energy generation, energy efficiency, electricity transmission and distribution, and projects that directly increase access to electricity – along with policy, technical and financial support to help countries deliver sustainable, reliable and affordable energy to meet domestic needs."

Mikael Färnbo