Go to main navigation
ulrikamodde.jpg

Ulrika Modéer får toppjobb på UNDP och är en av flera svenskar som på kort tid fått jobb på strategiska platser inom FN-systemet.

Foto: Fredrik Hjerling

NYHet

Ulrika Modéer får toppjobb i FN

Ulrika Modéer lämnar regeringen i sommar och får toppjobb som assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. Hon blir nu den tredje svensken på en strategisk plats i FN.

Ulrika Modéer har varit en synlig statssekreterare till biståndsminister Isabella Lövin (MP). Nu handplockas hon av FN:s generalsekreterare António Guterres till en viktig postering.

Ulrika Modéer kom till Miljöpartiet via arbete inom biståndet men lämnade det för att arbeta med politik och som teamchef för miljö- och utrikesfrågor på Milljöpartiet. Hon har varit chef för Diakonias regionkontor i Bolivia liksom policychef för organisationen, konsult för olika uppdragsgivare och tidigare i karriären specilalist under ett år på UNDP, dit hon nu alltså återvänder.

– UNDP är en av huvudaktörerna i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling. Ingenting kan vara viktigare med tanke på de utmaningar världen har idag. Jag kommer att företräda UNDP och bygga allianser med alla utvecklingsaktörer, mellan stater, den privata sektorn och civilsamhället. Jag är både stolt, glad och entusiastisk över att få vara med om att bidra i detta arbetet, säger Ulrika Modéer i ett pressmeddelande.

Med Ulrika Modéers avhopp förlorar regeringen en erfaren medarbetare som också varit aktiv i debatten om biståndets grundprinciper.

– Detta är ett kvitto på att Ulrika Modéers kompetens inom internationellt utvecklingssamarbete och bistånd har gjort stort avtryck inom FN. Hon har en lång erfarenhet och starkt engagemang både från politiken och arbete i fält. Ulrika Modéer är en stark förespråkare för biståndseffektivitet och bär på stor kunskap inom finansieringsfrågor och den bredd av viktiga frågor som UNDP arbetar med. Jag vill varmt gratulera Ulrika Modéer till toppjobbet inom UNDP, säger biståndsminister Isabella Lövin.

UNDP är FN:s största organ på utvecklingsområdet med verksamhet i 170 länder. UNDP arbetar med konfliktförebyggande insatser, fattigdomsbekämpning, miljö, klimat samt demokratiutveckling och mänskliga rättigheter, alla stora fokusområden för svenskt bistånd.

Flera svenskar på strategiska platser

Ulrika Modéers nya chef blir Achim Steiner. Läs OmVärlden intervju med honom om hur Gröna ekonomier ska lösa världens problem.

Förra året utsågs hon tillsammans med Isabella Lövin till biståndsdebattens mäktigaste av OmVärlden. Biståndsministern beskrev då Ulrika Modeéer som VD:n i företaget som sköter den dagliga ruljangsen och i intervjun beskrevs spänstiga samtal mellan statsstekreterare och minister, som inte fastnade, utan ledde framåt till handling. Dessutom fick bilden av Lövin, flankerad av sin stab av idel kvinnor, som togs som en parafras till när Donald Trump skrev på "the global-gag-rule" då han tillträdde som president, en stor viral spridning i världen.

Med utnämningen av Ulrika Modéer visas att svenska medarbetare är attraktiva inom FN-systemet. Nyligen utsåg António Guterres före detta jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) till vice chef för UN Women med ansvar för mellanstatliga relationer och strategiska partnerskap, och strax före jul utsåg han tidigare biståndsminister Gunilla Carlsson (M) till biträdande chef för FN:s aidsprogram UNAIDS.

Det kan också finnas en förväntan att svenska chefer kan göra skillnad inom FN-systemet, bidra till ökad jämställdhet, transparens och bättre arbetsmiljö.

"Sverige ser fram emot att få samarbeta med den nya generalsekreteraren för ett mer transparent, effektivt och legitimt FN", skrev utrikesminister Margot Wallström (S) i en debattartikel om de utmaningar som FN som organisation stod inför, i samband med valet av ny generalsekreterare 2016.

Sverige toppar också listan över EU-länder som ger mest i bistånd. Enligt OECD gav Sverige 46 miljarder kronor  2017, vilket motsvarar cirka en procent av bruttonationalinkomsten.

Ylva Bergman