Go to main navigation
hanna-smilevitj.jpg

Hanna Smilevitj är den senaste oppositionella studenten att bli relegerad från BSU, enligt Östgruppen.

Foto: Screenshot youtube

Nyhet

Uppgifter: oppositionella relegerade från Sida-stött universitet i Belarus

Enligt Östgruppen har flera oppositionella studenter blivit relegerade från ett Sida-stött statligt universitet. På Sida är man oroade över uppgifterna, men planerar inga specifika åtgärder.
– Kan bara tolkas som att man accepterar dessa övergrepp, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Enligt Östgruppen för fred och demokrati är den belarusiska journaliststudenten Hanna Smilevitj den senaste att bli relegerad från Belarus statliga universitet, BSU, på grund av sina politiska åsikter. Universitet får, genom en partnerorganisation, stöd av svenska biståndspengar i Sidas arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus.

Martin Uggla, ordförande på Östgruppen, kräver att Sida omprövar stödet.

– Det är inte acceptabelt att svenskt bistånd går till aktörer som aktivt kränker de mänskliga rättigheterna, säger han.

Enligt Östgruppens uppgifter har, vid sidan av Hanna Smilevitj, 14 andra oppositionella studenter relegerats sedan 2016, många från BSU. Bland dessa Smilevitjs företrädare som ordförande för den oppositionella ungdomsorganisationen Moladz BNF, Jury Lukasjevitj.

Östgruppen har även uppgifter på flera fall där företrädare för BSU medverkat till valfusk inför de stundande lokalvalen i februari.

Elsa Håstad, avdelningschef för Europa och Latinamerika, på Sida säger att myndigheten är oroade över Östgruppens uppgifter, men planerar inte att vidta några specifika åtgärder just nu.

– Samarbetet med Belarus kräver kontinuerlig översyn, analyser och justeringar, säger Elsa Håstad.

Martin Uggla tolkar Sidas svar som om man accepterar övergreppen.

– I flera år har BSU gång på gång gjort sig skyldigt till människorättsbrott, och det vet Sida om. Om Sidas översyn och analyser inte resulterar i konkreta åtgärder mot BSU så kan det bara tolkas som att man accepterar dessa övergrepp, säger han.

Det här är inte första gången Östgruppen kritiserar Sidas Belarusbistånd. I höstas kunde Östgruppen visa hur 200 000 svenska biståndskronor gått till en regimnära organisation vars företrädare försvarat grova människorättsbrott. Enligt Sida hade beslutet om stöd fattats av regeringskansliet/UD och att Sida endast skött utbetalningen.

Hur ser ni på Östgruppens återkommande kritik mot det svenska biståndet till Belarus?

– Östgruppen och Sida har olika grundsyn på hur samarbete med Belarus bör bedrivas. Sida tror på att det är genom involvering och dialog vi och våra samarbetspartner kan påverka, på sikt bidra till reformer, öppenhet och säkerställa att medborgarnas rättigheter tillgodoses. Vi har ett uppdrag från regeringen att arbeta med förändringsaktörer och vi vet att de finns i hela samhället, säger Elsa Håstad.

Enligt Martin Uggla är statliga aktörer, som BSU, inga ”förändringsaktörer”.

– Påverkan genom dialog förutsätter att samtalspartnern är öppen för förändring. Men statliga aktörer som BSU kontrolleras av regimen och utgör en integrerad del av ett hårt förtryck. De är helt enkelt inte några förändringsaktörer som vill eller kan främja demokrati. Tvärtom motverkar de aktivt demokrati genom att regelbundet bryta mot de mänskliga rättigheterna, säger han.

Mikael Färnbo