Go to main navigation
http://menstrualhygieneday.org
#nomorelimits MHday2018
mens
kvinnor
Internationella dagen för menstruell hälsa

28 maj är det Internationella Mensdagen, en dag som uppmärksammas på flera håll i världen.

Foto: http://menstrualhygieneday.org

NYHET

Var tredje flicka i Sydasien missar skoldagar – på grund av mens

Varje månad missar var tredje flicka i Sydasien skolan eftersom de har mens. Främst beror det på att det saknas kunskap och toaletter, visar en ny rapport.

I Indien får hälften av flickorna ingen information om mens innan de börjar menstruera och i Sindhulidistriktet i Nepal går det i snitt 170 flickor per skoltoalett. Världshälsoorganisationen WHO:s standard är en toalett på 25 elever.

Den 28 maj infaller Internationella Mensdagen – en dag som uppmärksammas på olika sätt runtom i världen. Inför Mensdagen har Wateraid och Unicef släppt en ny rapport som undersöker situationen för flickor som menstruerar i Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal och Pakistan.

Sydasien är enligt Unicef den region som just nu har fler tonåringar än någon annan region. Att komma in i puberteten kan spä på ojämlika strukturer. 

– Det känns som att vi inte kan göra någonting nu. När vi inte hade mens kunde vi gå var vi ville men nu säger dem att vi inte får gå någonstans, säger en skolflicka i Nepal i rapporten.

Läs mer om Sabin Singh som vill bryta gamla patriarkala mönster och snackar mens med män i Nepal.

Rapporten konstaterar att var tredje flicka i regionen missar flera skoldagar varje månad vilket inte bara drabbar individen utan får ekonomiska konsekvenser för hela samhällen. Dessutom har två tredjedelar av regionens flickor ingen koll på vad mens är innan de får mens. Det handlar dels om att det saknas kunskap och toaletter på skolorna men också om att flickorna upplever skam och att deras omgivning ser mens som något tabubelagt. 

Läs mer om hur menshygien de senaste åren har blivit en allt mer prioriterad utvecklingsfråga.

Men samtidigt visar rapporten också att framsteg har gjorts vad gäller vatten, toaletter och hygien i skolor i regionen och fler länder har förbättrat sina riktlinjer. Den tekniska utvecklingen har också gjort det lättare att nå ut med information, på mensdagen förra året anordnades exempelvis en livechatt i Pakistan där både tjejer och killar kunde ställa frågor om mens.

Louise Gårdemyr