Go to main navigation
Katowice 2018-12-03 Press conference with Greta Thunberg, 15 years old Swedish activist, took place in Katowice, December 3 during United Nations Climate Change Conference (COP24). (CTK Photo/Grzegorz Klatka) Photo: Klatka Grzegorz / CTK / TT /

15-åriga miljöaktivisten Greta Thunberg på plats under klimattoppmötet i Polen.

Foto: Klatka Grzegorz / CTK / TT

NYHET

Världens unga oroar sig för klimatet

Svenska Greta Thunberg har fångat en hel världs uppmärksamhet med sitt engagemang för klimatet. Men hon är inte ensam. Klimatet är en av de frågor som unga bryr sig om mest, både i Sverige och globalt.

Vi har kommit hit för att säga att en förändring är på väg, vare sig de vill eller inte. Människor kommer att resa sig och anta utmaningarna vi står inför”, sa 15-åriga Greta Thunberg i sitt tal på FN:s klimattoppmöte på måndagen och anklagade världens ledare för att bete sig som barn.

Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet är det nog få som har missat. Hennes engagemang har spridit sig från Stockholm, till ett hundratal av Sveriges kommuner och ut i världen. Hon har blivit intervjuad i The Guardian, i The New Yorker och av BBC och talat inför stora folksamlingar.  

Hon är också en av många unga som är på plats i Polen under klimattoppmötet, COP24, och beskrivs som en ny ledare för den globala klimatrörelsen.

Läs mer: Frågorna som diskuteras på COP24

Hälften av världens befolkning är idag under 30 år  – det är den största ungdomsgenerationen någonsin. En generation som också ärvt stora globala utmaningar.

I USA har ett tjugotal ungdomar stämt Trump-administrationen för att landet inte gör tillräckligt för att stoppa klimatförändringarna. I Frankrike manar tusentals studenter till bojkott av anställningar hos de företag som skadar klimatet. Greta Thunbergs klimatstrejk har spridit sig till bland annat Tyskland och Australien.

I en undersökning från Gates Foundation är det dock tydligt att klimatfrågan har störst betydelse för unga i höginkomstländer. I låg- och medelinkomstländer prioriteras exempelvis utbildningsfrågan mycket högre. Samtidigt finns merparten av dagens unga i världens utvecklingsländer. Vad gäller just klimattoppmötet i Polen har särskilda stipendier till unga människor från utvecklingsländer öppnat dörren för fler att delta vid COP24.

Viktig politisk fråga

Inför riksdagsvalet i september var klimatpolitik den viktigaste frågan för unga mellan 18 och 29 år, enligt en undersökning av Novus. Undersökningen visade också att ju äldre de svarande var desto mindre roll spelade just klimatpolitiska frågor. I en undersökning, utförd tidigare i år på uppdrag av Naturvårdsverket, om den svenska allmänhetens syn på lösningar för klimatet framgår det att unga är en av de grupper som generellt sett är mest positiva till insatser för att bromsa klimatförändringarna och till att ändra sina egna beteenden.

I Svt:s valundersökning framgår dock att Miljöpartiet, det parti som har miljön och klimatet som profilfråga, tappade rejält i årets val bland just unga väljare. Partiet tappade över hälften av sina väljare mellan 22 och 30 år sedan 2014 och fick endast fem procent av deras röster. I den åldersgruppen och även bland förstagångsväljarna är spridningen för vilket parti man röstade på stor. 

Frågorna som är viktiga i en valrörelse är många, miljön konkurrerades 2018 ut av exempelvis sjukvård och skola. 

– En del tycker kanske att det här är paradoxalt. Men vilken fråga som är viktigast här och nu motsvarar inte alltid vad människor oroar sig över långsiktigt och globalt. Det är parallella trender, sa Johan Martinsson, statsvetare vid Göteborgs universitet, till Svenska Dagbladet inför årets val.  

– Hur vi röstar beror mycket på vad valrörelsen har för fokus. Miljöpartiet hade till exempel större stöd precis efter sommaren men när alla bränder var släckta försvann miljöfrågan i valrörelsen, säger Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Miljöpartiet har tappat en hel del röster till exempelvis Centerpartiet, kanske har det gröna röstandet egentligen ökat 2018.

– Miljöpartiet äger inte miljöfrågan på samma klockrena sätt, säger Henrik Oscarsson.

I årets ungdomsbarometer framgår att ungdomar är mer politiskt engagerade men att deras förtroende för politiska partier är rekordlågt. Jämställdhet och miljö är de frågor som engagerar unga mest, därefter kommer vård och skola. Dessa skulle kunna ses som klassiska vänsterfrågor men rapporten lyfter samtidigt fram att dagens unga står längre till höger än på länge och kallar det istället för hygienfrågor.

Global oro – störst bland unga

Många undersökningar, både nationella och internationella, visar en ökad oro för klimatet. Störst är oron hos världens unga.

I Global Shapers, ett globalt nätverk för unga, årliga undersökning som samlar in över 30 000 unga människors syn på världsläget ses klimatförändringarna som det mest kritiska problemet, för tredje året i rad. Därefter kommer konflikter och ojämlikhet. En majoritet är också villig att förändra sin livsstil för att skydda miljön. Störst ångest känner unga i Europa, Nordamerika, östra Asien och Oceanien. I övriga världsdelar är oron större för sådant som fattigdom, arbetslöshet och korruption.

Var tredje ung kvinna i Sverige känner sig orolig för klimatet. En oro som bland annat psykologen och forskaren Maria Ojala menar att vi måste ta på allvar som särskilt studerat ungas klimatångest.

– Unga kommer ju i framtiden att vara samhällets företagsledare, politiker och miljökämpar så det är jätteviktigt att man tar deras oro på allvar redan när de är unga, säger hon till Svt.

Läs mer: Intervju om världsångest med pyskologen Jonas Mosskin: “Det är sunt att vara orolig”

När FN:s generalsekreterare Antonio Guterres träffar unga miljökämpar i Polen skriver han på twitter att han blir inspirerad och ser just unga som viktiga aktörer i klimatarbetet.

På klimattoppmötet i Polen brottas världens ledare om olika frågor för att förverkliga Parisavtalet. ”Ungdomar har en plats inom de politiska processerna”, skriver representanter från PUSH Sverige, en plattform som samlar unga som vill se en hållbar värld. De är på plats på COP24 för att visa just det och höja rösten mot de länder som bromsar hållbar utveckling och klimatambitioner.

Frågan är om ungas engagemang och oro kommer tas på allvar. Greta Thunberg menar att de politiska ledarna har svikit de unga och själva uppträder som barn.

"Klimatkrisen är redan löst. Vi har redan alla fakta och lösningar" sa Greta i sitt tal i Polen inför bland annat FN:s generalsekreterare.

Till alla unga som känner oro för klimatförändringarna är hennes svar engagemang.

– Aktivera er, gör någonting! Då mår man mycket bättre, säger Greta Thunberg i en intervju med Svt.

Louise Gårdemyr