Go to main navigation
pengar budget

Under 2018 hamnade de totala avräkningarna på 3 miljarder kronor. Höstbudgeten för 2019 satte avräkningarna till 2,2 miljarder kronor, men ser nu alltså ut att öka till 2,9 miljarder i och med vårbudgeten.

Foto: Wara1982 / Shutterstock.com

NYHET

Uppgifter: 700 miljoner försvinner från biståndet i vårbudgeten

För att ha råd med sina satsningar tar regeringen mer pengar från bland annat biståndet, skriver Dagens Industri.

Den här veckan presenteras regeringens vårändringsbudget. I den har regeringen ihop med Centern och Liberalerna enats om en rad satsningar, som sänkta arbetsgivaravgifter för unga, fler nystartsjobb och ökade resurser till stöd för funktionshindrade och kvinnojourer.

Enligt uppgifter till Dagens Industri kommer dessa satsningar delvis att finansieras med besparingar inom biståndet.

I vårändringsbudgeten kommer, enligt vad DI erfar, summan som avräknas från biståndsbudgeten att öka med 700 miljoner kronor, jämfört med höstbudgeten.

Att avräkna biståndsmedel för andra syften har länge varit kontroversiellt. Regeringen har tagit fram en ny modell för avräkningar som på sikt ska minska andelen bistånd som läggs på exempelvis flyktingmottagande i Sverige.

Även om avräkningarna nu blir högre än i höstbudgeten så är den totala summan som avräknas för 2019 mindre än fjolåret med ungefär 100 miljoner kronor.

Under 2018 hamnade de totala avräkningarna på 3 miljarder kronor. Höstbudgeten för 2019 satte avräkningarna till 2,2 miljarder kronor, men ser nu alltså ut att öka till 2,9 miljarder i och med vårbudgeten.

Axel Kronholm