Go to main navigation
Festival Lalbaug 
https://pixabay.com/photos/lalbaug-ganesh-festival-india-1063511/

Människor har samlats under en festival i Mumbai. Indien väntas ha störst befolkning i världen år 2027.

Foto: Pixabay

NYHET

Vi närmar oss 8,5 miljarder - så ser befolkningsökningen ut

Världens befolkning fortsätter öka och vi lever allt längre. Störst ökning sker i Indien, Nigeria och Pakistan. Snart blir vi över åtta miljarder.

Idag är vi 7,7 miljarder människor på jorden.

År 2030 har den siffran stigit till 8,5 miljarder. Blickar vi fram mot år 2100 har vi gått över 10 miljarder-sträcket, enligt en ny rapport från FN:s befolkningsdivision.

Indien mest befolkat i framtiden

Hälften av världens befolkningsökning kommer att ske i nio länder. I fallande ordning handlar det om Indien, Nigeria, Pakistan, Kongo-Kinshasa, Etiopien, Tanzania, Indonesien och USA. 

Idag är det Kina som med sina 1,43 miljarder människor har flest invånare. Om åtta år väntas Indien, som nu har  en befolkning på 1,37 miljarder, gå om Kina. Tillsammans med Nigeria står Indien för 23 procent av befolkningsökningen de närmaste 30 åren.

Mellan kontinenter är det stor skillnad, i Afrika Söder om Sahara kommer antalet invånare nästintill fördubblas till år 2050 medan det i Europa och Nordamerika handlar om en tvåprocentig ökning.

De största ökningarna sker i några av världens fattigaste länder vilket gör det svårare att nå flera av de globala målen. 

Fler pensionärer än barn under fem år

Kvinnor föder färre barn globalt, i princip hälften av världens befolkning lever i ett land där födelsetalet är runt två födslar per kvinna. År 1990 var genomsnittet tre barn. Men även här varierar det mellan regioner. 

Medellivslängden i världen har ökat från 64,2 år 1990 till 72,6 år 2019 – och förväntas öka till drygt 77 år till år 2050. Det finns dock fortfarande ett stort gap, i låginkomstländer lever man i genomsnitt sju år kortare än i rika länder. Enligt rapporten beror det framförallt på ihängande barn- och mödradödlighet, våld och konflikter samt effekterna av HIV. 

Förra året var för första gången i historien personer över 65 år fler än barn under fem år.

Det här leder till att vi får en allt äldre befolkning. Idag är en av 11 över 65 år, om 30 år kommer den siffran ha ökat till en av sex människor. Andelen invånare över 80 år förväntas dessutom tredubblas globalt, en mer skör grupp som kommer behöva mer hjälp och resurser menar Ingmar Skoog. 

Men även om alla länder på sikt kommer behöva tampas med en allt äldre befolkning är det några länder som fortfarande har en väldigt ung befolkning. Just nu är över 60 procent av befolkningen i Afrika söder om Sahara under 25 år.

Mer bistånd till äldre?

Förutom några undantag, så minskar samtidigt antalet personer i arbetsför ålder (25-64 år) vilket sätter stor press på länders sociala skyddsnät

– Hur ska vi se till att personer som blir äldre inte blir utfattiga? Att jobba längre än vad vi gör idag tror jag är ett sätt. Vi pratar till exempel ofta om de pigga sjuttioåringarna här i Sverige – fler behöver hjälpa till med försörjningen och vi behöver se äldre människor som en resurs, säger Ingmar Skoog, professor och ordförande i forskningssatsningen AgeCap, och fortsätter:

– Den här förändringen, att fler blir äldre i hela världen – det kommer att bli en chock för många länder. I till exempel Afrika söder om Sahara finns inte samma beredskap som i Sverige, och även här kommer våra resurser att tänjas till bristningsgränsen. Jag tror att vi kommer se mer stöd framöver till att bygga upp äldrevården i låg- och medelinkomstländer. Den åldrande befolkningen tror jag är något till exempel Sida kommer att behöva satsa mer på. Det behöver komma upp på agendan, hur världen ska klara av det här.

Men i länder i framförallt Afrika Söder om Sahara, i delar av Asien, Latinamerika och Karibien har mindre födslar inneburit en växande arbetande befolkning. Dessa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt måste tas till vara, menar rapportförfattarna och rekommenderar att satsa på till exempel utbildning och hälsa för unga människor. 

Migrationen spelar roll

Samtidigt som vi blir fler människor på jorden ser också allt fler länder en befolkningsminskning. Fram till 2050 väntas ett 50-tal länders befolkning att minska med en procent eller mer. Detta beror dels på ett lågt födelseantal men också på höga nivåer av emigration. I Kina spås en befolkningsminskning på strax över 30 procent. 

Genom en allt större migration kommer också stora befolkningsförändringar. Från Bangladesh, Nepal och Filippinerna migrerar många för att hitta jobb medan man från Syrien, Venezuela och Myanmar tvingas fly på som följd av våld och konflikt. För flera av mottagarländerna, till exempel Belarus, Tyskland och Italien, som registrerar fler dödsfall än födslar, kan migrationen utjämna befolkningsminskningen.

– Det är mycket tack vare immigrationen som vi klarar äldrevården idag, utan de människor som invandrat till Sverige skulle nog vår äldrevård kollapsa, säger Ingmar Skoog.

Louise Gårdemyr