Go to main navigation
HK aktivister

Cheung Ming-yin och Chiu Ka-wing tittar på bilder från demonstrationerna i Hongkong. Namnen på aktivisterna är fingerade.

Foto: Jojje Olsson

NYHET

Aktivister flyr från Hongkong till Taiwan: ”Jag kände mig förföljd”

Sjuksköterskan Cheung Ming-yin skadades under demonstrationerna i Hongkong. Nu har hon flytt till Taiwan för att söka vård – och funderar på att söka politisk asyl. Hon är inte ensam. Allt fler aktivister lämnar nu Hongkong.

Efter att ha blivit beskjutna med tårgas stormades demonstranterna av kravallpolis. Sjuksköterskan Cheung Ming-yin, 26, föll till marken just när en aktivist bredvid henne greps. I tumultet trampade någon på hennes knä. Skadan gjorde att Cheung tvingades sluta ge första hjälpen vid frontlinjen, vilket hon gjort vid flera tillfällen under sommaren.

Smärtan blev snart värre och började sprida sig till ryggen. Cheung bestämde sig för att själv söka vård. Men inte i Hongkong, utan i Taiwan:

– Sjukhusen i Hongkong är tvungna att lämna över patientjournaler till polisen som ber om information. Detta har inneburit att aktivister flera gånger råkat illa ut.

Enligt Cheung Ming-yin är detta en ny taktik från polisens sida. Att ljuga om orsaken till skadan skulle inte bara försvåra själva vården. Cheung Ming-yin är också orolig för att hon finns med i något register, då hon vid flera tillfällen tagit ledigt från sitt jobb som sjuksköterska för att närvara vid protester.

Vi träffas vid Che-lam Presbytarian Church i centrala Taipei, i Taiwan,  där hon tittar på bilder tillsammans med sin vän, fotografen, Chiu Ka-wing. Trots sin ringa ålder på 23 år är Chiu redan något av en veteran-demonstrant. Han deltog 2012 i protester för att stoppa patriotisk utbildning vid Hongkongs grundskolor, var en del av paraplyrevolutionen 2014 och har dokumenterat sommarens händelser vid fronten.

– Jag har blivit avstängd från skolan på grund av all frånvaro för att delta vid olika protester. Jag känner mig också förföljd, även om jag inte vet av vem, vilket gör det hela ännu obehagligare, säger Chiu Ka-wing.

Förutom fysisk förföljelse har hans Google-konto och flera andra användarkonton vid upprepade tillfällen utsatts för intrångsförsök från kinesiska IP-adresser. De båda har nu tagit sig till Taiwan för att undvika problem. En rädsla som inte är ogrundad; sedan proteströrelsen i Hongkong tog fart i juni har över 1 500 aktivister arresterats. 

Tiotusentals personer demonstrerade i slutet av september på Taipeis gator för Hongkongs sak och emot det kinesiska kommunistpartiets inflytande på Taiwan.

Flyktingstatus i Tyskland

Redan 2018 fick två aktivister från Hongkong för första gången flyktingstatus i Europa. De beviljades asyl i Tyskland, efter att ha flytt under borgen i väntan på åtal för upplopp på grund av sammanstötningar med polisen 2016. Risken för en politiserad rättegång var stor, givet Kinas växande inflytande över Hongkongs rättsystem.

Många i den pågående proteströrelsen är nu rädda att gå samma öde till mötes. Redan i mitten av juli rapporterade lokala medier hur upp till 60 aktivister flytt till Taiwan under sommaren. Flera av dem deltog i stormningen av Hongkongs parlament den 1 juli, där fingeravtryck och annan biometrisk data samlades in efter att aktivisterna tvingats lämna byggnaden.

Såväl kulturell som geografisk närhet gör Taiwan till ett självklart val för många som vill fly från Hongkong. Taiwan är visserligen inte medlem i Förenta nationerna (FN), och erkänns endast som nation av 15 andra länder. Men trots att Kina gör anspråk på Taiwan, så fungerar denna ö i allt väsentligt som en egen stat. Sedan det första presidentvalet 1996 är Taiwan dessutom en av Asiens mest välfungerande demokratier, med en grad av politiska och civila rättigheter som är extremt sällsynta i denna region.

I mitten av juli kommenterade president Tsai Ing-wen situationen genom att lova att Taiwan kommer hantera asylansökningar av “vänner från Hongkong” på “humanitära grunder”. Landets myndigheter har även garanterat att de kommer bistå med nödvändig hjälp till hongkongbor vars säkerhet och frihet hotas av politiska anledningar.

Men samtidigt saknar Taiwan – en liten ö som är isolerad geografiskt och diplomatiskt – en klar lagstiftning gällande flyktingar. Eftersom landet inte tillåts vara medlem i FN, har man heller inte ratificerat FN:s flyktingkonvention. De få asylfall som dyker upp hanteras istället ad-hoc.

Pastor Huang Chun-sheng med en av de många gasmasker som hans kyrka samlat in för att skicka till aktivisterna i Hongkong.

Hjälpsamt civilsamhälle

Aktivister från Hongkong kan dock räkna med hjälp från Taiwans dynamiska civilsamhälle. Exempelvis stödjer Che-lam Presbytarian Church öppet protesterna i Hongkong och erbjuder boende och vård för hongkongbor som tar sig hit. Kyrkan har också fungerat som insamlingscenter för gasmasker, hjälmar, handskar och annan utrustning som sedan transporterats till Hongkong.

Pastor Huang Chun-sheng berättar att demonstranterna från Hongkong kommer till Taiwan av olika anledningar:

– Många kommer för att varva ner efter den stress som protesterna inneburit. Flera har svårt att sova, drömmer mardrömmar eller uppvisar andra tecken på PTSD (posttraumatiskt stressympton) och har sökt psykiatrisk vård.

Det finns också mer extrema fall. Pastor Huang berättar om två aktivister som deltog i stormningen av Hongkongs parlament:

– De är rädda att återvända då de kan åtalas för upplopp, med risk för 5-10 års fängelse. De överväger nu att söka asyl i Taiwan, eller stanna här tills de beslutat sig för nästa steg.

Eftersom Taiwan inte har något utlämningsavtal med Kina eller Hongkong så skickas aktivister i regel inte tillbaka. Pastor Huang berättar att Taiwan därmed är något av en fristad, som kinesiska dissidenter tidigare använt sig av innan de beslutat sig för att söka asyl i ett tredje land.

Ökad invandring från Hongkong

Besökare från Hongkong kan lätt få ett 30 dagar långt turistvisum till Taiwan. De kan sedan relativt enkelt förlänga visumet av politiska skäl. Enligt pastor Huang funderar många flyktingar på att bosätta sig här i ett år eller två till att börja med för att se vad som sker i Hongkong.

Hongkongbor som registrerar sig vid ett högre lärosäte eller skaffar sig ett jobb i Taiwan har rätt att stanna här. Detsamma gäller för giftermål, eller de som startar en affärsverksamhet med en investering på minst 600 000 kronor.

Under årets första månader ökade antalet ansökningar från invånare i Hongkong som vill bosätta sig i Taiwan med 30 procent. Sedan protesterna började i juni har ökningen varit hela 55 procent jämfört med året innan. Landets inrikesminister underströk nyligen att de är mycket välkomna. Taiwan har ingen övre gräns för antalet Hongkongbor som varje år kan bosätta sig i landet.

Bland annat Kanada, Australien och Malaysia har också sett stora ökningar av intresse för migration från Hongkong under sommaren. Tack vare personliga tillgångar och hög utbildningsnivå, har det alltid varit relativt enkelt för Hongkongbor att flytta utomlands. Mellan massakern vid Himmelska fridens torg 1989 och överlämningen till Kina 1997 lämnade hundratusentals invånare staden.

Oklar framtid

Fotografen Chiu Ka-wing är inställd på att återvända till Hongkong snart, där han har sin familj och sina vänner. Han tror att det fortfarande finns en chans att med påtryckningar förbättra hemstadens politiska tillstånd:

– Många aktivister ser det som värt uppoffringen att bli arresterad eller till och med dömd till fängelse, om målet med fria val och allmän rösträtt uppnås.

Men sjuksköterskan Cheung Ming-yin har befunnit sig i Taiwan i över en månad och är osäker på om hon vill återvända. Hon ser små chanser att fortsätta utöva sitt yrke i Hongkong, då hennes chefer sannolikt har uppfattat att hon varit en del av proteströrelsen.

– Jag funderar på att studera antingen i Taiwan eller Europa. Jag har också tittat på möjligheterna att söka asyl i Taiwan som en sista utväg, men för tillfället ser den processen svår ut, säger Cheung Ming-yin.

Men deras framtid beror mycket på hur situationen i Hongkong utvecklas. Om protesterna nu, liksom 2014, blir helt resultatlösa, förväntas en stor våg av kanske tiotusentals arresteringar när demonstrationerna kvästs. Och då är de båda i fara.

Allt fler röster höjs nu i Taiwan för att förenkla för aktivister att flytta hit. Den 29 september demonstrerade 100 000 personer för Hongkongs sak på Taipeis gator. Inför marschen, som arrangerades av omkring 20 civil- och studentorganisationer, formulerades fyra krav.

Ett av dem var implementeringen av en asylmekanism för politiska flyktingar från Hongkong och Macao. Det skulle innebära en enkel utväg för tusentals aktivister som överväger att fly det Hongkong som en gång kallades för Asiens fria stad.

Text&foto: Jojje Olsson