Go to main navigation
5866405966_75bf393d0b_b.jpg

Amnesty International huvudkontor i London blev i februari i år uppmärksammat för usla arbetsförhållanden där mobbning bland annat lett till en anställds självmord.

Foto: Celeste Damiani / Flickr

nyhet

Anställda hotar med strejk på Amnesty International – ”har tömt ut alla alternativ”

Efter rapporter om ”giftig arbetsmiljö”, mobbning och självmord på Amnesty Internationals kontor i London hotas nu personalen av massiva nedskärningar. Facket har fått nog och genomför nu en omröstning bland medlemmarna om man ska gå ut i strejk.

Amnesty International vill ta bort 146 tjänster och säga upp 93 anställda på huvudkontoret i London, enligt facket Unite. Uppsägningarna får direkta konsekvenser för det arbete som görs för mänskliga rättigheter i världen menar facket.

Trots att man påvisat alternativ för att kunna behålla personal, så som att investera mer av de insamlade medlen, så har ledningen enligt facket inte gett vika.

– Vi har tömt ut alla alternativ, efter försök att konfrontera och diskutera på ett balanserat sätt så har fackmedlemmar förklarat att de behöver en strejk, säger fackkommunikatören hos Unite, Barckley Sumner.

Amnesty International huvudkontor i London blev i februari i år uppmärksammat för usla arbetsförhållanden där mobbning bland annat lett till en anställds självmord.

Läs mer: ”Giftig” arbetsmiljö – hot mot Amnestys trovärdighet

– Det finns en tydlig koppling till arbetsmiljöproblemen. Ledningen och organisationens riktning har stora problem så det är en avgörande anledning i var vi står i dag, säger Sumner.

Mellan den 26 september och 7 november får de anställda nu rösta om de vill gå ut i strejk. Anledningen till varför omröstningen pågår under så lång tid är för att se till att alla de 300 fackanslutna medlemmarna från hela världen ska hinna rösta, skriver Unite på deras hemsida.

– Det är svårt att säga något om hur det kan gå, det är en lång omröstningsperiod men vi är fokuserade på de anställdas intressen, säger Barckley Sumner.

I ett officiellt pressutskick skriver Amnesty International att de självklart står bakom de anställdas rätt att strejka. Amnesty menar också att man vidtagit olika initiativ så att antalet uppsägningar inte ska bli fler än 20.

Anna Lindenfors, generalsekreterare för Amnesty Sverige, menar att oenigheten mellan parterna i London består i att man har olika uppfattningar om hur stora reserver Amnesty som organisation ska ha för att ha en ekonomi i balans. Amnesty Sverige står bakom den internationella styrelsens analys som innebär nedskärningar på personalstyrkan.

”Den svenska sektionen har tagit del av den internationella styrelsens analys och ställer sig bakom deras slutsats. Vi ser att internationella sekretariatet behöver anpassa antal tjänster till de intäkter de kommer att ha på sikt”, skriver Anna Lindenfors i ett mejl till OmVärlden.

”Det här är förstås en svår tid och vi i svenska sektionen försöker göra det vi kan för att stötta våra kollegor på det internationella sekretariatet. Svenska sektionen har bland annat bidragit med tio miljoner kronor extra i år”, skriver Anna Lindenfors.

Sofie Axelsson