Go to main navigation
ice-731329_1920.jpg

Det som händer i Arktis stannar inte i Arktis.

Foto: UNEP

nyhet

Arktis driver världen mot klimatkollaps, varnar FN

Även om världen når målen i Parisavtalet kommer temperaturen ändå att fortsätta stiga i Arktis – vilket riskerar att få klimatförändringarna att börja skena okontrollerat, visar en rapport från FN:s miljöprogram.

Klimatförändringarna går snabbare i Arktisområdet än på övriga planeten. Redan har ismassan krympt med 40 procent sedan 1979, vilket är en yta motsvarande Indiens storlek. Enligt en ny rapport från FN:s miljöprogram kan somrarna i Arktis vara isfria redan år 2030.

Det innebär inte bara en kollaps för djurlivet som är beroende av havsisen. Det innebär även att klimatförändringarna över hela jordklotet troligtvis börjar skena okontrollerat, varnar rapporten.

Enligt rapporten är Parisavtalet, där världens länder har enats om att hålla klimatförändringarna under två grader, helst under 1,5 grader, långt ifrån tillräckligt. Skulle världen verkligen uppfylla Parisavtalet skulle vintertemperaturen ändå stiga med mellan 3-5 grader i Arktis till 2050, och med 5-9 grader till 2080.

– Det som händer i Arktis stannar inte i Arktis. Vi har kunskapen, nu behövs fler brådskande klimatåtgärder för att styra undan från de brytpunkter som kommer att ha mer katastrofala effekter på vår planet än vi tidigare trott, säger Joyce Msuya som leder FN:s miljöprogram Unep.

När istäcket försvinner innebär det inte bara att havsnivåerna i världen stiger, det innebär också att energin från solljuset inte längre reflekteras mot den vita isen utan istället absorberas av det svarta havet. Vissa forskare har hävdat att endast den effekten skulle kunna få lika stor effekt på uppvärmningen som hälften av alla utsläpp som mänskligheten hittills stått för.

Men smältande istäcke är inte det enda problemet. När Arktis ständigt frusna mark – den så kallade permafrosten – börjar tina släpps enorma mängder metan ut i atmosfären. Metan har mellan 20 och 30 gånger starkare klimatpåverkan än koldioxid. Effekten av stora utsläpp av metan skulle kunna få temperaturen i världen att snabbt accelerera till katastrofala nivåer. Forskarna kallar det frusna metanet för ”en sovande jätte”.

Enligt rapporten riskerar 45 procent av permafrosten att tina även om 1,5 gradersmålet skulle nås.

Mikael Färnbo