Go to main navigation
Den tropiska stormen Idai slog till mot Beira i Moçambique den 14 och 15 mars och uppges ha förstört 90 procent av staden. Många människor bor nu i tillfälliga läger. Foto: Andre Catuera/IPS

Den tropiska stormen Idai slog till mot Beira i Moçambique den 14 och 15 mars och uppges ha förstört 90 procent av staden. Många av den dryga halvmiljonen invånare bor nu i tillfälliga läger. Beira är Moçambiques fjärde största stad.

Foto: Andre Catuera/IPS

nyhet

”Beira kommer att gå till historien som den första stad som utplånats av klimatförändringarna”

Cyklonen Idais förstörelse i staden Beira kommer att gå till historien – för första gången har en stad totalförstörts till följd av klimatförändringarna. Det säger en av Moçambiques kändaste politiker, Graça Machel.

Moçambiques tidigare utbildningsminister och första dam, Graça Machel, berättade på en presskonferens om den historiska förstörelsen av Beira.

‒ Det är smärtsamt att säga att mitt land och staden Beira kommer att gå till historien som den första stad som utplånats till följd av klimatförändringarna, sa hon.

Graça Machel är en av regionens kändaste politiska ansikten och är änka efter inte mindre än två presidenter. Dels var hon gift med Moçambiques president Samora Machel men är kanske mera känd som Nelson Mandelas hustru från 1998 och fram till hans död år 2013.

Återuppbyggnaden har startat

Nu arbetar hon med återuppbyggnaden efter den tropiska stormen som ordförande för organisationen Foundation for Community Development, FDC. I Beira har det arbetet nu kommit igång men mycket av infrastrukturen är förstörd.

Staden lades i mörker och blev utan elektricitet, vatten och mobilnät när cyklonen Idai slog till med vindstyrkor på uppemot 200 kilometer i timmen. Enorma områden översvämmades och huvudväg in till staden blev kraftigt förstörd. Människorna var länge helt avskurna från resten av världen.

Hittills har den officiella dödssiffran efter cyklonen klättrat upp till 493 i Moçambique och över 750 i hela regionen. Men fortfarande saknas runt 15 000 personer bara i Moçambique. Det beräknas att runt en miljon människor är i akut behov av humanitär hjälp.

Många saknar mat och rent vatten

I vissa kvarter i Beira används nu generatorer för att producera el och i några skolor som inte skadats har undervisningen kunnat återupptas. Vattenförsörjningen fungerar åter i vissa områden.

Davis Simango, borgmästare i Beira, säger att mycket arbete återstår.

‒ Beira är förstört. Det finns många drabbade som är utan mat, som blivit av med sitt hem, som står utan pengar och utan möjligheter att kunna återuppbygga sina bostäder, säger han.

José Bacar som bor i Beira säger att många människor saknar tillgång till mat.

‒ Det finns människor på tillfälliga mottagningscenter som inte har någon mat. Det stöd som regeringen och det nationella institutet för katastrofhantering bidrar med är inte tillräckligt.

Utbrott av kolera

Medan vattnet drar sig tillbaka i många områden riskerar undermåliga sanitära förhållanden leda till spridning av kolera. Familjer i Buzi tar vatten direkt från floden. I Beira och Buzi har flera fall av diarré och kolera rapporterats. I Beira har kolera orsakat fem dödsfall, enligt Davis Simango.

‒ I torsdags rapporterade de lokala hälsovårdsmyndigheterna att det fanns 139 bekräftade fall av kolera, säger han.

David Simango har uppmanat människor att vara försiktiga när de använder vatten och att rena det innan användning, för att de som överlevt cyklonen inte ska riskera livet genom spridning av kolera.

WHO inleder vaccinationskampanj

Margarida Jone, en invånare i Buzi, berättar att de försökt använda klor för att rena vattnet men att det ändå inte var lämpligt att dricka.

Myndigheter sprider information om hur man upprätthåller en god hygien för att förhindra att sjukdomar sprids. Världshälsoorganisationen har meddelat att de kommer att genomföra en stor vaccinationskampanj mot kolera i Beira och andra utsatta områden som drabbats av översvämningar.

Moçambikiska hälsovårdsmyndigheter befarar även att malaria kommer att öka i områden som drabbats av cyklonen Idai.

Amos Fernando/IPS

Mikael Färnbo