Go to main navigation
Wiktor Dabkowski, action press
EU högkvarter
Bryssel

EU-ländernas bistånd krymper och blir mindre effektivt, menar Concord Europa. Deras granskning visar att EU-länder i allt mindre utsträckning tar hänsyn till mottagarländernas prioriteringar när de utformar sitt bistånd.

Foto: Wiktor Dabkowski, action press

NYHET

Biståndet från EU-länderna minskar – och blir sämre

Fler EU-givare struntar i mottagarländernas egna mål i biståndet. Det visar Concord Europas granskning av det europeiska biståndet.

EU:s och medlemsstaternas bistånd får underkänt på flera punkter i Concord Europas årliga granskning, AidWatch. Framför allt kritiserar rapporten att en majoritet av EU-givarna allt oftare struntar i mottagarländernas egna prioriteringar när man utformar biståndet.

En av de viktigaste förutsättningarna för att biståndet ska ge resultat är, enligt Concord, att stödet har ett starkt ägarskap hos mottagarna och är i linje med deras egna mål och nationella strategier.

Främjar EU:s egna intressen

Granskningen visar dock att 12 av de 19 utvärderade EU-givarna i allt mindre utsträckning tar hänsyn till mottagarländernas prioriteringar när de utformar sitt bistånd. Sverige är en av dem.

Granskningen visar också att 14 procent av EU:s bistånd stannade kvar i unionen år 2018. Detta beskriver Concord som en ”urholkning” av biståndet, där pengarna inte används till exempelvis fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer utan hålls kvar i Europa.

”Urholkningen utgörs framförallt av biståndspengar som används till inhemska kostnader för flyktingmottagande, men även skuldavskrivningar, inhemska program för utländska studenter, och merkostnader som orsakas av att biståndsgivare ställer fördyrande krav på att företag från deras egna länder ska vinna upphandlingar, så kallat bundet bistånd”, skriver Concord.

De minst utvecklade får för lite

Det europeiska biståndet fortsätter också att minska för andra året i rad, trots målet om att 0,7 procent av ländernas BNI ska gå till bistånd.

Sverige är ett av endast fyra medlemsländer som i dag uppfyller löftet, ihop med Luxemburg, Storbritannien och Danmark. Sammanlagt utgör biståndet 0,47 procent av EU:s samlade BNI.

Läs mer: Så funkar biståndet från EU

EU har också ett tidigare åtagande om att minst 0,15 procent av BNI ska gå till de minst utvecklade länderna. Under 2018 skedde en viss ökning från 0,11 till 0,12 procent efter att tio länder, däribland Sverige, ökade stödet till dessa länder. Men sammantaget når alltså EU fortfarande inte upp till sitt eget åtagande om hur mycket stöd de mest behövande länderna ska ges.

Axel Kronholm