Go to main navigation
Peter Eriksson biståndsminister miljöpartiet

Enligt biståndsminister Peter Eriksson (MP) har det funnits röster i förhandlingarna mellan MP, S C och L som velat skära i biståndet.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

nyhet

Biståndet ökar med en miljard i höstbudgeten – "tuffa förhandlingar"

Biståndsbudgeten ökar med en miljard kronor nästa år. Samtidigt får Sida 175 miljoner extra för att arbeta mot korruption.
– Jag är nöjd med att vi har behållit enprocentsmålet, säger biståndsminister Peter Eriksson.

Biståndsbudgeten ökar med en miljard kronor nästa år. Det säger biståndsminister Peter Eriksson (MP) till OmVärlden.

– Vi ökar biståndet med ungefär en miljard kronor år 2020, efter avräkningar och allt sånt. Det känns väldigt bra, säger han.

Förra året var anslaget till utgiftsområde sju, internationellt bistånd, 44,9 miljarder kronor. I höstbudgeten som presenteras på onsdag kommer det anslaget alltså höjas till närmare 46 miljarder kronor. Ökningen beror på att Sveriges ekonomi som helhet växer.

Tuffa förhandlingar

Enligt Peter Eriksson kommer regeringen, tillsammans med de två samarbetspartierna C och L, att leva upp till enprocentsmålet i budgeten. Det vill säga att en procent av Sveriges BNI går till biståndsverksamhet.

– Vi som tycker att bistånd är viktigt och utvecklingssamarbete är viktigt kan vara stolta över att vi har kunnat försvara enprocentsmålet, säger han.

Enprocentsmålet ingick visserligen i det så kallade januariavtalet mellan regeringspartierna S och MP samt C och L. Men enligt Peter Eriksson har förhandlingarna mellan partierna ändå varit tuffa.

– Det har varit tuffa förhandlingar. Det är ingen självklarhet de här sakerna. Vi har ett ekonomiskt läge med en konjunktur som vänder nedåt och en internationell politisk situation som är ganska jobbig. Det är många om vill ha de pengar som finns i budgeten totalt sett, och inte bara biståndet.

Enligt Peter Eriksson har det funnits röster som velat skära i biståndet.

– Jag vill inte gå in på vad olika personer eller partier har varit inne på, men jag tycker man ska vara klar över att det inte funnits några förslag om att biståndet skulle bli ännu större eller avräkningarna ännu mindre. All diskussion har handlat om andra hållet, säger han.

Mer pengar till antikorruption

Överenskommelsen i januariavtalet har, enligt biståndsministern, varit en viktig förutsättning för att enprocentsmålet nu hålls i budgeten.

– Det var nog viktigt att det stod i det här januariavtalet, annars hade det varit ett snabbt bevis på att inte alla punkter var lika viktiga. Men det är uppenbart att när det är ett ansträngt ekonomiskt läge, då söker många efter olika möjligheter att skjuta på någonting eller att kunna använda pengarna till något annat. Man måste se det här som ett väldigt bra resultat, säger han.

Nyligen slogs flera misstänkta korruptionsfall upp stort i flera dagstidningar, vilket följdes av en intensiv debatt som kulminerade i att Moderaterna föreslog en sänkning av biståndet. Nu skjuter regeringen till pengar till Sidas antikorruptionsarbete. För det ändamålet höjs förvaltningsanslaget till myndigheten med 175 miljoner kronor i budgeten.

– Det är en väldigt stor satsning vi gör. Sida har inte fått någon höjning på det här området på tio år. De var också en av de få punkterna där OECD:s biståndskommitté DAC (i sin utvärdering av svenskt bistånd som kom tidigare i år, reds anm) kritiserade Sverige, att vi har för lite resurser till förvaltning.

Teknisk utveckling och mer personal

Enligt Peter Eriksson innebär de extra pengarna att Sida kan stärka upp sin kompetens inom flera områden, särskilt när det gäller antikorruption och att minska riskerna för att svenska biståndspengar försvinner i korruption.

Enligt vad OmVärlden tidigare rapporterat så riskerar Sidas kostnader att öka de kommande åren på grund av flytten av huvudkontoret till Botkyrka. Men enligt biståndsministern kommer de kostnaderna tas från en annan pott än de 175 miljoner kronorna.

– I den här budgeten så ökar vi förvaltningsanslaget med över 200 miljoner kronor. 175 miljoner av dessa är en ökning utöver ökade lönekostnader och lokalkostnader, säger han.

Det ökade anslaget kan både gå till teknisk utveckling och en förstärkning av personalstyrkan på Sida, enligt Peter Eriksson.

Mikael Färnbo