Go to main navigation
Jan Egeland Foto-Flyktinghjälpen.jpg

Jan Egeland tycker att det behövs fler biståndsgivare i världen och upprörs över Moderaternas förslag om att skära ner på det svenska biståndet.

Foto: Beate Simarud/Flyktninghjelpen

NYHET

Biståndet sjunker i världen: ”Galen signal om Sverige reducerar sitt bistånd”

Trots allt större behov så sjunker både biståndet och de privata investeringarna i utvecklingsländer. Biståndsnestorn Jan Egeland efterlyser fler givare och ger en känga till Moderaterna efter utspelet om sänkt bistånd: ”Helt galen signal”.

I en värld med en växande befolkning och enorma internationella utmaningar av konflikter och klimatkriser så har västländerna blivit allt mindre benägna att satsa på bistånd. Jan Egeland som i dag är generalsekreterare på Norweigan Refugee Council (NRC) har en lång bakgrund inom biståndspolitiken, i FN, genom diplomati och på nationell nivå. Han menar att det nu mer än någonsin behövs fler givare.

– Biståndet går ju upp när något dramatiskt händer, som i Syrien, då kom det plötsligt mycket mer pengar, men generellt så ökar behoven mer än de biståndspengar vi får. Det beror till stor del på att vi är för få givare, det är för få ekonomier som är villiga att bidra till medmänsklighet i andra delar av världen, säger han.

– När jag reser i de asiatiska stora nya ekonomierna ber jag alltid om att de ska öka sitt bistånd. När jag var i Singapore så gav jag exemplet om att när vi var hälften så rika som dem så gav vi 0,7% av vårt BNI i bistånd och vi har gett en procent av BNI när vi varit lika rika som dem.

Enligt statistik från OECD så sjönk privata investeringar i utvecklingsländer med hela 30 procent mellan 2016 och 2017 och den totala summan bistånd från världens stora givarländer sjönk med 2,7 procent mellan 2017 till 2018. Nedgången tros ha ett visst samband med att flyktingströmmen till Europa avtagit och de biståndspengar som använts till exempelvis boenden i EU-länder inte längre behövdes.

Rekordsumma saknades

Det förklarar däremot inte varför biståndet till de minst utvecklade länderna samtidigt sjönk med tre procent år 2018, eller att det totala biståndet till Afrika sjönk med fyra procent och det humanitära biståndet gick ner med hela åtta procent.

FN och andra biståndsinstanser har länge varit mycket oroade kring att de inte har tillräckligt med biståndspengar för att täcka behoven och nå de mest utsatta. Expertgruppen för biståndsanalys rapport från 2019 visar att det saknades en rekordsumma på 10 miljarder dollar under 2017. 

Jan Egeland reagerar på att svenska Moderaterna i det här läget lägger förslag om att sänka det svenska biståndet:

– Sverige har mer eller mindre stängt gränserna till sitt land, men de flesta svenskar är eniga om att man ska hjälpa människor i djup nöd där de är. Så den enda logiska slutledningen när man dessvärre stänger gränserna är ju att öka biståndet till de som är utanför murarna. Det vore en helt galen signal om Sverige, efter att ha stängt sina gränser, också reducerar sitt bistånd, säger Jan Egeland.

För de som är oroliga för att biståndet inte kommer fram till de mest behövande svarar Egeland:

 – Kommer hjälpen fram? Ja, den kommer fram, många organisationer som fått stort bistånd genom NRC befinner sig i Venezuela, i Kamerun, i Burkina Faso – i bortglömda nödsituationer. Vi vill gärna bygga upp något i Syrien för att hjälpa de som flytt för att de en dag ska kunna återvända men vi får inte pengar till det. Sverige kan vara mycket stolta över Sidas bistånd runt om i världen. De pengar de ger till oss är mycket effektivt och har varit en grundplanka i vår verksamhet tillsammans med norskt bistånd för att kunna utöka hjälparbetet i hela världen.

Sofie Axelsson