Go to main navigation
Tanzania mänskliga rättigheter utveckling bistånd sverige hbtq ©Tova Jertfelt 2018 Ingen republicering utan tillåtelse

Den oroande demokratiska utvecklingen i Tanzania gör att regeringen vill se över biståndet till landet.

Foto: Tova Jertfelt

NYHET

Biståndet till Tanzania ses över

Regeringen beslutade på torsdagen att biståndet till Tanzania måste ses över. 
– Vi har flera anledningar att oroa oss för den demokratiska utvecklingen i Tanzania, säger biståndsminister Peter Eriksson.

OmVärlden har återkommande skrivit om den oroande utvecklingen i landet. Nyligen intervjuades oppositionspolitilker Tundu Lissu som sköts med 16 skott, men vägrar ge upp kampen för demokrati i Tanzania.

Läs mer: Tanzania har blivit ett skräckland

Sida har nu fått i uppdrag från regeringen att ta fram underlag för en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Tanzania som är Sveriges största biståndsland. Förra året gav Sverige 1,1 miljard i bilateralt stöd.

– Det här är ett första steg för att se hur vårt framtida samarbete med Tanzania kan se ut. Jag kommer även själv att resa till Tanzania inom kort för att föra dialogen vidare med regeringen. Vi måste säkerställa att svenskt bistånd på bästa sätt bidrar till att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för de som lever i fattigdom och förtryck i Tanzania, säger Peter Eriksson (MP) minister för internationellt utvecklingssamarbete, i ett pressmeddelande. 

Det handlar framförallt om samarbetet vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter men också exempelvis jämställdhet och klimat.

Även tidigare biståndsminister Isabella Lövin har varit orad över den demokratiska utvecklingen i Tanzania och hon har tidigare nämnt behovet av att, tidigare än planerat, ta fram en ny strategi. 

Det demokratiska utrymmet krymper vilket lett till en svårare situation för flera kritiska röster. Journalister och oppositionspolitiker tystas, utsattheten för hbtq-personer ökar. De som fortfarande vågar kritisera den styrande makten i Tanzania är idag få. Den senaste tiden har det varit en turbulent utveckling, bland annat har toppdiplomater sparkats ut från landet och fler länder än Sverige ser sig nu ha en ansträngd relation till Tanzania.

– Västvärlden bör sluta stödja Tanzanias regering, säger advokaten Fatma Karume i en intervju med OmVärlden.

Sida ska lämna underlag till en ny strategi till Regeringskansliet senast den 15 september i höst.

Louise Gårdemyr