Go to main navigation
shutterstock_1106302064.jpg

Homosexualitet har tidigare varit straffbart med uppemot sju års fängelse. En domstol i Botswana slog i dag, tisdag, fast att dessa lagar är diskriminerande och strider mot landets grundlag.

Foto: Elizabeth Winterbourne

NYHET

Botswana avkriminaliserar homosexualitet

"Staten kan inte vara sheriff i folks sovrum", sa domaren Michael Leburu efter det historiska beslutet.

Botswana följer nu Indien i att avksaffa föråldrad, kolonial lagstiftning mot homosexualitet. 

Hovrätten i Botswanas huvudstad Gaborone dömde i dag, tisdag, ut de delar av brottsbalken som kriminaliserar homosexualitet. Domen möttes med jubelrop och applåder inne i rättssalen. 

Homosexualitet har tidigare varit straffbart med uppemot sju års fängelse. Domstolen slog nu fast att dessa lagar är diskriminerande och strider mot landets grundlag.

Domaren Michael Leburu sa enligt Christian Science Monitor att staten inte kan "vara sheriff i människors sovrum" samt att det inte ligger i allmänintresset att kriminalisera samkönat sex. 

Koloniala rötter

Som i många tidigare brittiska kolonier har Botswanas lagar mot homosexualitet sina rötter i brittisk lagstiftning. Förutom Botswana har liknande lagstiftning ärvts av afrikanska länder som Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauritius, Nigeria, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Swaziland, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe.

Domen i Botswana kommer kort efter ett motsatt beslut i hovrätten i Kenya, där man beslutade att behålla liknande ålderdomlig lagstiftning som förbjuder homosexualitet.

I Indien avkriminaliserades samkönat sex i fjol efter en utdragen domstolsprocess. Nyligen röstade också parlamentet i kungadömet Bhutan för att avkriminalisera homosexualitet. Förslaget ska nu godkännas av senaten och därefter kungahuset.

Axel Kronholm