Go to main navigation
Insamling Tova Jertfeldt illustration ©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

nyhet

Branschen kritisk till nya avdraget för välgörenhet – ”ser tre problem”

Sedan i juli kan den som ger pengar till en ideell organisation få skatteavdrag. Men insamlingsorganisationernas branschförening Giva Sverige är kritisk till det nya regelverket.

– Det är otillräckligt, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare.

Den första juli återinfördes en skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Avdragsrätten kom från början till på förslag från Kristdemokraterna under alliansregeringens andra mandatperiod men togs bort av S och MP-regeringen 2016. Att skattereduktionen nu återinförts är en konsekvens av att riksdagen i december antog Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag, istället för regeringens övergångsbudget.

Även om branschföreningen Giva Sverige tycker att avdragsrätt för gåvor är positivt, är de kritiska till utformningen.

– Vi ser tre problem. Det första är att inte alla ändamål omfattas, säger Charlotte Rydh.

Enligt reglerna är det endast gåvor till forskning och social hjälpverksamhet som omfattas.

– Det betyder i praktiken att om du ger en gåva till Naturskyddsföreningen eller Amnesty så kan du inte få skattereduktion för det, men däremot om du ger till Cancerfonden. För både givare och mottagare blir det en sorts styrning av civilsamhället mot vissa ändamål som politikerna tycker är viktiga. Det är olyckligt, säger hon.

Utformningen av skattereduktionen är i princip identisk som under alliansregeringen. Redan då framförde Giva Sverige liknande kritik.

– Vi var kritiska redan då och hade önskat att, när man nu återinför det, åtminstone hade tagit med alla allmännyttiga ändamål, säger Charlotte Rydh.

Kritiken från Giva Sverige återfanns även i många av de remissvar som regeringen fick. I grunden är regeringen emot en skattereduktion men har återinfört den eftersom den ingick i den M- och KD-budget som fick majoritet i riksdagen i höstas. Trots kritiken i remissvaren gjordes inga stora förändringar av det ursprungliga förslaget.

– Man kan säga att civilsamhället har hamnat lite i kläm mellan den här politiska höger och vänster-dimensionen, säger Charlotte Rydh.

Förutom begränsningen av ändamål handlar kritiken från Giva Sverige om beloppsgränser och krånglig byråkrati. För att få skattereduktion måste du ge minst 200 kronor varje tillfälle och minst sammanlagt 2 000 kronor per år. Det finns också ett övre tak på 6 000 kronor per år. Avdraget är på 25 procent.

– I dag ligger genomsnittsgåvorna nånstans mellan 100-130 kronor per tillfälle. Att ge 200 vid varje tillfälle är rätt mycket pengar. Vi tycker att man ska justera beloppsgränsen nedåt, men vi vill också höja taket till åtminstone 10 000 kronor. Men det viktigaste är lägre belopp per gåvotillfälle, säger Charlotte Rydh.

Systemet för rapportering av skatteavdraget är i dag utformat på samma sätt som när det gäller Rut- och Rot-avdrag, det vill säga att det är organisationerna som måste skicka in underlagen till Skatteverket.

– Det kräver dels att organisationen har personnummer på alla givare. Det kanske man inte vill ha i dag på grund av GDPR till exempel. Dels kräver det att alla organisationer har så pass välutvecklade datasystem att man faktiskt kan hantera det här. Det är en kostnadsfråga, säger hon.

Mikael Färnbo