Go to main navigation
 "On the day of the meeting of Egyptian president Fattah Al-Sisi in Berlin with German chancellor Angela Merkel, Amnesty Germany handed in petitions demanding freedom of expression, the end of torture, release of prisoners of conscience and te reopening of Nadeem Centre in Egypt."
30 okt 2018

Egypten införde 2017 en lag som begränsar civilsamhällets möjlighet att göra sitt jobb, något de inte är ensamma om att göra - allt fler länder inför antidemokratiska lagar. Här protesterar Amnesty mot den hårdare kontrollen av det demokratiska utrymmet i Egypten. 

Foto: Amnesty International / Henning Schacht 2018

NYHET

Civilsamhället under attack - nya lagar tvingar dem till tystnad

I många länder har det de senaste åren blivit svårare för civilsamhällesorganisationer att verka. 50 länder har eller planerar införa antidemokratiska lagar – och utvecklingen går allt snabbare.

Allt fler länder inför lagar som inskränker utrymmet för civilsamhällesorganisationer, visar en ny rapport från Amnesty International. Begränsningar i  föreningsfriheten – så kallad shrinking space – har det senaste decenniet blivit en global trend, enligt rapporten. Och utvecklingen går allt snabbare, bara de sista två åren har globalt sett över 40 lagar antingen införts eller är på väg att införas som på olika sätt försvårar arbetet för icke-statliga organisationer.

Lagarna handlar i stort om en striktare statlig övervakning av organisationernas arbete och om att begränsa deras resurser.

En global trend

I till exempel Belarus har den statliga tillsynen blivit allt striktare och i Saudiarabien kan organisationer som “skadar den nationella enigheten” nekas registrering eller upplösas. Organisationer som får finansiering utifrån i Egypten tvingas följa särskilt stränga lagar vilket inneburit att flera människorättsförsvarare bland annat fått reseförbud.

Flera länder har infört tuffare krav på registrering av organisationer. I oktober förra året avfärdades till exempel 18 registreringsansökningar från organisationer som ville fortsätta bedriva sin verksamhet i landet av Pakistans inrikesminister, när organisationerna sedan överklagade besluten avfärdades dessa utan förklaring.

Läs mer: Pakistan hotar att slänga ut 18 organisationer

I andra fall har det lett till att organisationerna tvingats stänga ner och att personal fängslats eller trakasserats.

OmVärlden har tidigare skrivit om hur ett stort antal kontor för organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i Uganda utsatts för våldsamma inbrott.

Läs mer: Inbrott och vandalisering av NGO-kontor i Uganda

I många länder tvingas organisationer som vågar stå upp för mänskliga rättigheter till tystnad. Människor som försvarar och kräver mänskliga rättigheter har allt svårare att arbeta fritt och säkert. Att tysta dem, och förhindra dem från att göra sitt arbete, innebär konsekvenser för oss alla, säger Kumi Naidoo, Amnesty Internationals generalsekreterare.

I länder som exempelvis Azerbajdzjan, Kina och Ryssland, kan det bli fängelsestraff för de som inte följer kraven om registrering och rapportering för civilsamhällesorganisationer. I Ryssland kallar regeringen de organisationer som får utländsk finansiering för “utländska agenter” vilket lett till att många tvingats stänga ner sin verksamhet.

Läs mer om miljöaktivisterna som sätter upp sig mot makten i Ryssland

Medarbetare hotas

I Ungern har myndigheter sedan ett antal lagar antogs förra året riktat in sig specifikt på de organisationer som arbetar med flyktingar och migranter.

Vi vet inte vad som kommer att hända oss och andra organisationer, eller vilka lagar kommer att godkännas härnäst. Flera medarbetare har utsatts för hat på nätet, övergrepp och hot om våld. Vissa platser har nekat till att arrangera våra evenemang och det finns skolor som vägrat att hålla utbildningar om mänskliga rättigheter på grund av rädsla för vilka följder det kan få, säger Aron Demeter från Amnesty Ungern.

Att gå emot de organisationer som arbetar för olika marginaliserade gruppers rättigheter förekommer allt oftare. Att arbeta med kvinnors rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa, hbtqi-personers rättigheter, miljöfrågor eller flyktingar gör organisationer i många fall extra utsatta.

Läs mer: Så drabbas kvinnor när utrymmet för civilsamhället krymper

Etiopien går mot öppenhet

Men det finns också länder som går emot den negativa utvecklingen. I Etiopien kom nyligen en ny lag som gör det lättare för det etiopiska civilsamhället att bedriva sin verksamhet. Många restriktioner som tidigare fanns har tagits bort och nu kan till exempel organisationer ta emot utländsk finansiering.

Läs mer: Ny vår för Etiopiens civilsamhälle

Även Ecuador på en positiv utveckling för demokratin där bland annat utrymmet för civilsamhället och media har blivit öppnare, visar den senaste rapporten från Freedom House. Stor framgång för demokratin går också att se i exempelvis Angola, Armenien och Malysia.

Louise Gårdemyr