Go to main navigation
Alice Bah Khunke.png

Alice Bah Khunke var med och skrev resolutionen om Uganda och är en av tre EU-parlamentariker som debatterat för den inför omröstningen i EU-parlamentet.

Foto: Miljöpartiet

Nyhet

EU-parlamentet fördömer lagförslag om dödsstraff för homosexuella i Uganda

Många blev förvånande när ett förslag om att återinföra dödstraff för homosexualitet lades fram i Uganda. Nu reagerar EU-parlamentariker med en resolution som kräver att mänskliga rättigheter ska respekteras.

– Uganda är ett av de länder där hbtq-personer utsätts för våld och till och med dödas och det är även ett av de länder som tar emot enorma summor i utvecklingsbidrag från EU. Just därför är det av största betydelse att vi ställer höga krav på mänskliga rättigheter och att utvecklingen i landet är demokratisk är helt avgörande, säger EU-parlamentariker Alice Bah Khunke till OmVärlden.

Bah Khunke och den gröna gruppen i EU-parlamentet har skrivit en resolution som kräver att EU fördömer det lagförslag om dödsstraff mot homosexuella som nyligen framförts av regeringen i Uganda. I dag, torsdag, ska resolutionen debatteras och röstas om i parlamentet.

– Jag hoppas att fler politiska grupper tar till orda i debatten. Det finns säkert några som talar emot, vissa grupper i EU vill inte kämpa för mänskliga rättigheter och defininitivt inte hbtq-rättigheter. Men många grupper har skrivit på resolutionen så den kommer med all säkerhet att gå igenom, säger Alice Bah Khunke.  

Lagförslaget kan leda till flyktingström

Resolutionen fastslår att lagförslaget uppviglar till hat och hot mot homosexuella och hbtq-personer i Uganda. Enligt texten har fyra personer dödats i homofobiskt motiverade dåd i år och hundratals hbtq-personer har flytt landet. Enligt Bah Kunkhe kom det som en chock när Uganda införde lagen för ett par år sedan.

– Men genom att många reagerade då så lyckades vi stoppa lagen. Men nu kryper det sakta tillbaka och vi måste därför reagera starkt igen, säger Bah Khunke.

Hon fortsätter:

– Redan i dag finns det många hbtq-personer som flyr från Uganda, jag har träffat flera som har fått asyl i Sverige för att de riskerar våldsamma övergrepp och att dödas. Om lagförslaget skulle gå igenom skulle det leda till en flyktingström, detta i en tid när allt fler stänger dörrar.

Den gröna gruppen, vänstergruppen, socialdemokraternas grupp, liberala gruppen och konservativa gruppen har under gårdagen skrivit under resolutionen vilket betyder att den med all säkerhet kommer att röstas igenom i dag.

EU-avtal kan sätta press på Uganda 

EU har lovat Uganda 578 miljoner euro i utvecklingsbidrag mellan åren 2014-2020. Biståndet är villkorat genom olika avtal, bland annat genom det så kallade Coutonou-avtalet som kräver att landet ska respektera de mänskliga rättigheterna.

EU-resolutionen ställer krav på Ugandas regering att skydda hbtq-personer och garantera att mänskliga rättighetsorganisationer ska kunna fortsätta att arbeta med och för hbtq-personer. Resolutionen uppmanar Uganda att följa internationella avtal och EU-kommissionen att inkludera icke-diskriminering baserat på sexuell läggning i framtida avtal. EU:s Uganda-delegation uppmanas att följa situationen noggrant och aktivt stödja civilsamhällesorganisationer så väl som hbtq-personer.

– I Coutonou-avtalet så finns krav om att respektera mänskliga rättigheter redan inskrivet. Vi vill därför att EU ska använda och betona detta och sätta press på Ugandas regering och parlament så att de förstår att det är en bärande faktor för att ingå i avtal med EU, förklarar Alice Bah Khunke.

– Eftersom att det ligger i många EU-medlemsländers uppdrag att organisationer ska arbeta med hbtq-frågor vill vi även uppmärksamma dessa på att de kommer att behöva ökat stöd för att kunna arbeta i Uganda, fortsätter hon. 

Kommer EU kunna hota med att dra in bistånd till Uganda?

– Den skarpa skrivning som görs mot Uganda kommer leda till att samtal om konsekvenser kan påbörjas mellan EU-parlamentariker som arbetar mot Uganda och representanter från Ugandas regering.

Sofie Axelsson