Go to main navigation
asyl eu gränser migration sverige flyktingar medelhavet refugees fort europa europeiska unionen ©Tova Jertfelt 2018
Ingen republicering utan tillåtelse

Foto: Tova Jertfelt

NYHET

EU satsar på en permanent gränsstyrka med 10 000 gränsvakter

Stärkta kontroller längs EU:s gränser. Det vill EU:s medlemsländer och satsar nu cirka en miljard kronor på en egen permanent styrka.

Europeiska rådet har ställt sig bakom budgeten för 2020 där 104,4 miljoner euro fördelas till Frontex, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Det är en ökning med 32,4 procent jämfört med 2019. Ambitionen är att dubblera unionens gränsstyrkor, skriver EUobserver.

Målet är 10 000 gränsvakter till 2027. I dag bevakas EU:s gränser av cirka 1 500 personer som är utlånade av EU:s medlemsländer.

"För att stödja medlemsstaterna, och de åtgärder som vidtagits de senaste åren har ytterligare resurser skjutits till ", skriver Europeiska rådet i ett uttalande.

Den nya gränsstyrka ska bli permanent och stödja medlemsstaterna för att övervaka gränser, bistå vid åtevändande och bekämpa brott över gränserna. Frontex räknar med en styrka på 5 000 personer 2021, vilket ska utökas till 10 000 personer till 2027.

Biståndsbranschen har tidigare kritiserat förslaget att öka på gränsstyrkorna och bygga en så kallad "fästning Europa".

Osäkerhet inför hur unionen ska hantera migrationsströmmar har präglar diskussionen om EU:s framtid och långtidsbudget, som lades fram i maj 2018. Diskussioner har pågått om hur stor andel av biståndet som ska gå till att hantera migration och säkerhet.

Läs mer om de stora framtidsfrågorna här.

En uppgörelse om ett starkare mandat för EU:s gräns och kustbevakning nåddes redan i mars 2019 och dåvarande EU-parlamentariker Cecilica Wikström (L) menade då att det inte handlar om att bygga fästing Europa.

– Det handlar först och främst om att utöva kontroll över flödet av folk som åker in och ut ur unionen, sa Wikström i en debatt i parlamentet.

Europaparlamentarikern Malin Björk (V) var kritisk.

– Det här nya super-Frontex är en eftergift till alla de som inget ville göra för att ta emot och fördela ansvaret för en solidarisk flyktingpolitik, utan i stället ville lägga allt krut på att stänga Europas gränser, sa hon till TT.

Hur Sverige har ställt sig i frågan är oklart. OmVärlden har sökt regeringen för en kommentar.

Ylva Bergman