Go to main navigation
Håkan Wirtén
Ola Mattson
Ingela Holmertz
Hans Linde
Georg Andrén

Håkan Wirtén, WWF; Ola Mattsson, Rädda Barnen; Ingela Holmertz, ActionAid Sverige; Hans Linde, RFSU samt Georg Andrén, Diakonia kommenterar resultatet efter årets EU-val.

Foto: Pressbilder

enkät

”Vi kan inte lita på att de kommer att stå upp för de fattigaste” – branschen reagerar på EU-valet

Ett alltmer polariserat EU-parlament ska nu ta sig an de stora framtidsfrågorna. Långtidsbudgeten, klimatet, fattigdomsbekämpningen och hotet från högerpopulismen är några av de frågor som lyfts av företrädare för biståndsbranschen.

Resultatet i Europaparlamentsvalet visar på ett mer splittrat och polariserat Europa. De traditionella mittenpartierna som dominerat parlamentet förlorar sin majoritet. Istället går gröna och liberala partier framåt, men även högerpopulistiska och högerextrema partier.

Mycket står på spel för EU:s utvecklings- och biståndspolitik den kommande mandatperioden, vilket OmVärlden granskat i en artikelserie.

Läs OmVärldens samlade bevakning av EU-valet

Den långtidsbudget som ska klubbas kommer att sätta ramarna för EU:s politik det kommande decenniet. Vilken ambition kommer EU ha i klimatfrågan? Kommer det framtida EU-biståndet att gå till fattigdomsbekämpning eller åtgärder för att minska migration?

Dessa och många andra frågor kommer att avgöras under mandatperioden. Hur våra svenska parlamentariker resonerar i EU:s framtidsfrågor kan man läsa här och här.

OmVärlden frågade fem företrädare för den svenska biståndsbranschen hur de reagerar du på valresultatet, vad de tror kommer hända med utvecklingsfrågorna framöver – samt vilken fråga de tror blir viktigast under den kommande mandatperioden?

Foto: Daniel Ivarsson

Hans Linde, förbundsordförande RFSU

– Valresultatet visar ett allt mer delat EU. Samtidigt som partier som ifrågasätter asylrätten, klimatinsatser och kvinnors och hbtq-personers rättigheter går fram, växer de liberala och gröna grupperna. Det kan mycket väl bli dessa krafter som får ett växande inflytande kommande mandatperiod, inte de högerextrema.

– Den första stora stridsfrågan kommer bli den nya långtidsbudgeten. Ska EU bedriva en ambitiös biståndspolitik och stå upp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter? RFSU kommer också bevaka arbetet med en ny handlingsplan för jämställdhet i utvecklingssamarbetet. 

Ingela Holmertz, generalsekreterare ActionAid Sverige

– Att de högerpopulistiska krafterna går framåt är oroande, även om ökningen är mindre än befarat. Det är en utveckling där kvinnors och HBTQI-personers rättigheter riskerar att hamna i skottlinjen och det demokratiska utrymmet krymper. Blicken vänds inåt mot det egna, vilket får negativa konsekvenser för det globala utvecklingsarbetet. Men vi vet att kvinnorättsrörelsen och den feministiska rörelsen är det största hotet mot dessa krafter. Här har det svenska civilsamhället en viktig roll att fylla.

– De viktigaste frågorna rör klimatet, demokrati och mänskliga rättigheter. De hänger tätt ihop och påverkar varandra. 

Foto: Martina Holmberg/Diakonia 

Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia

– Inget av de tre svenska partierna som fick flest röster igår, S, M och SD, tycks vara beredda att försvara den viktiga grundprincipen att biståndet ska fokusera på att angripa orsakerna till fattigdom och förtryck.

– EU står inför viktiga beslut framöver, ett av dessa gäller unionens långtidsbudget. Här har vi uppmanat den svenska regeringen att stå emot de länder som vill använda bistånd till att bekosta EU:s egen säkerhet och stänga ute de som söker skydd i Europa. Toppkandidaternas svar i OmVärldens granskning visar att vi inte kan förlita oss på att de kommer att stå upp för de fattigaste.

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF

– Den kommande mandatperioden innebär en rad förändringar som kommer att påverka parlamentet. Det handlar framförallt om att de två största partigrupperna (S&D och EPP), som tidigare tillsammans kunnat få majoritet för sina förslag, inte längre kan få det. Nu kommer de att behöva stöd från flera partigrupper. Det gör att inflytandet från den gröna och liberala partigruppen förmodligen kommer att öka. Det återstår att se vad det ger för effekt på politiken.  

– Vi hoppas såklart att det kommer att leda till tuffare klimatmål och en mer ambitiös strategi för den biologiska mångfalden – de frågor som är absolut viktigast för EU att ta tag i nu.

Ola Mattsson, Sverigechef, Rädda Barnen  

– Det är glädjande att se betydande framgångar för partier som står upp för ett EU präglat av demokrati, mänskliga rättigheter och humana värderingar. Rädda Barnen står som alltid redo att ge vårt stöd till parlamentarikerna för att säkerställa ett EU som är till för alla barn. Vi är särskilt glada att så många nyvalda Europa-parlamentariker också kommer vara Barnrättskämpar kommande mandatperiod. Som Barnrättskämpar har de lovat att stå upp för alla barn, oavsett ursprung, i EU:s inrikes- och utrikespolitik.

 

Redaktionen