Go to main navigation
Gay newlyweds Shane Lin (R) and Marc Yuan attend a pro same-sex marriage party after registering their marriage in Taipei, Taiwan May 24, 2019. REUTERS/Tyrone Siu X02605

Nygifta Marc Yuan och Shane Line var ett av de första paren i Taipei, Taiwan att gifta sig efter att det legaliserades i slutet på maj. 

Foto: REUTERS/Tyrone Siu

NYHET

Fem bra saker som hände i maj

Världens barn har det bättre än för 20 år sedan, de vilda tigrarna i Bangladesh blir fler och Taiwan tillåter som första land i Asien samkönade äktenskap. Det är några av majs hoppfulla nyheter.

Taiwan tillät samkönade äktenskap – första landet i Asien 

Efter en omröstning i Taiwans parlament den 17 maj, på den internationella dagen mot homofobi, blev det lagligt för två personer av samma kön att gifta sig. Taiwan blev därmed det första landet i Asien att legalisera samkönade äktenskap.

– Taiwan skapar i dag historia i kampen för hbtqi-personers rättigheter. Kärleken har vunnit över hatet och jämlikheten över diskriminering. Det här är ett ögonblick att njuta av, och att fira, men kampen har varit lång och arbetsam, sa Annie Huang, tillförordnad chef för Amnesty International Taiwan, när omröstningen var klar.

Ungdomar från Israel och Palestina strejkar tillsammans  i Jerusalem. Foto: Michael Bäcklund.

Ungdomar från Israel och Palestina i gemensam strejk för klimatet

Den globala rörelsen Fridays For Future finns även i Israel - de har sedan december förra året strejkat för klimatet. 

När det nya parlamentet hade sitt första sammanträde den 24 maj samlades över 500 studenter, palestinier och israeler, och strejkade utanför Knesset i Jerusalem. 

"Vi var både arabiska palestinier och judiska israeler som strejkade tillsammans" skriver 16-åriga Michael Bäcklund, student och en av arrangörerna, på Climate Home News, en plattform för klimatnyheter som ger plats åt skolstrejkare från olika delar av världen att skriva om sitt engagemang.

Läs mer: Global klimatstrejk: "Vi behöver alla stå tillsammans" 

Etiopien är ett av de länder där barn har det betydligt bättre än för 20 år sedan. Utbildning har varit en nyckelfaktor för Bayush (till vänster) och hennes vänner för att undvika barnäktenskap. Foto: Jessica Lea/DFID

Världens barn har det bättre idag än för 20 år sedan 

Sedan år 2000 har 280 miljoner barn i världen fått det bättre. Fler barn har möjlighet att växa upp friska, trygga och utbildade. Det visar en ny rapport från Rädda barnen som tittat på tillgång till vård, utbildning, näring och skydd mot förtryck i över 170 länder.

970 miljoner barn gick miste om sin barndom år 2000, i år ligger den siffran på 690 miljoner. Det handlar då om sådant som barnäktenskap, tidiga graviditeter, att man tvingas sluta skolan eller drabbas av sjukdomar, undernäring och dödsfall. Exempelvis går 130 miljoner fler barn i skolan nu.

Kina och Indien står för mer av hälften av förbättringen. Andra länder som gjort stora framsteg är Sierra Leone, Rwanda, Etiopien och Niger. Bäst har man det som barn i Singapore, på andra plats kommer Sverige. 

En bengalsk tiger i Sundarban - populationen ökar för första gången på 15 år. Foto: Soumyajit Nandy 

Fler vilda tigrar i Bangladesh

För första gången på 15 år har den vilda tigerpopulationen i sydvästra Bangladesh ökat. 

År 2004 fanns det 440 tigrar i floddeltaområdet Sundarbans. Efter en inventering av skogsdepartementet i Bangladesh drygt tio år senare hade siffran sjunkit till drygt hundra. Tjuvskytte är den främsta anledningen till den kraftiga minskningen.

Sedan 2015 har Bangadesh satsat intensivt mot tjuvskyttar, bland annat har en särskild vaktstyrka fått rycka in för att skydda tigrarna. Över 200 tjuvskyttar har sedan dess överlämnat vapen och ammunition till polisen.

Sedan förra året har antalet tigrar för första gången på länge ökat igen och nu finns det 114 vilda tigrar i Sundarbans.

En cermoni när barnsoldater i Sydsudan frigetts i april 2018. Nu har även 900 barnsoldater i Nigeria släppts av en milisgrupp. Foto: Unicef/UN0202140/Rich 

Närmare 900 barnsoldater har frigetts i Nigeria 

I maj släpptes 900 barnsoldater av den civila milisgruppen Civilian Joint Task Force (CJTF) i Nigeria.

Över 3500 barn har använts som soldater av väpnade grupper i konflikten i nordöstra Nigeria.

För två år sedan skrev CJTF under en handlingsplan för att inte längre rekrytera barnsoldater. Sedan dess har över 1700 barn släppts och inga nyrekryteringar ägt rum, enligt Unicef som arbetar nära de nigerianska myndigheterna för att barnen ska kunna återförenas med sina familjer och få vård.

– Barn i nordöstra Nigeria har drabbats hårt av konflikten. De har använts av väpnade grupper och har behövt se dödande och våld. Det har fått allvarliga konsekvenser för deras fysiska och mentala hälsa, säger Mohammed Fall, chef för Unicef i Nigeria.

Louise Gårdemyr