Go to main navigation
Jutta Urpilainen EU kommissionär

"Hon företräder en kraft som vill värna det traditionella biståndet i en tid när det utmanas av andra intressen." Det är mycket som står på spel kring EU:s framtida politik.

Foto: Pressbild

NYHET

Finska Jutta Urpilainen – ny biståndskommissionär

Den finska socialdemokraten Jutta Urpilainen föreslås bli ny EU-kommissionär för internationellt partnerskap. Det stod klart idag när den nya EU-kommissionen presenterades. Svenska Ylva Johansson (S) blir ansvarig för den tunga migrationsportföljen.

Inför en stort pressuppbåd i Bryssel den 10 september 2019 presenterade den tillträdande ordföranden för nästa EU-kommission, tyskan Ursula von der Leyen, sitt förslag på sitt kommande team. 

Den nya EU-kommissionen kommer att bestå av 27 kommissionärer – en från varje medlemsland minus Storbritannien som har valt att inte nominera någon – var och en ansvarig för ett specifikt politikområde. 

EU-kommissionär med ansvar för internationella partnerskap föreslås bli finska socialdemokraten Jutta Urpilainen. Det här är en ny titel och ersätter den tidigare portföljen med ansvar för utvecklingsbistånd – men tycks innefatta samma frågor.  

Jutta Urpilainen kommer därmed basa över EU kommissionens bistånd, som är världens fjärde största biståndspott som rymmer runt 13 miljarder euro årligen, och ska se till att EU levererar på de globala hållbara utvecklingsmålen. 

Ylva Johansson är nominerad till EU-kommissionär med ansvar för migration och inrikesfrågor. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige får viktig migrationspost 

Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson (S) föreslås bli EU-kommissionär med ansvar för migration och inrikesfrågor – en för biståndet allt viktigare post. I förhandlingen om fördelningen av EU-jobben tryckte Sverige på för att få en tung portfölj med mycket lagstiftning – och det man säga att man fick. Ylva Johansson kommer ha ansvar för bland annat EU:s gränspolis Frontex samt EU:s asylmyndighet EASO på Malta. 

Ylva Johansson kommer att jobba under ledning av den grekiske EU-kommissionären och vice-ordföranden Margaritas Schinas som kommer ha det övergripande ansvaret för ”skydd av den europeiska livsstilen”, en ny något förvånande titeln vilken bland annat innefattar migration.

Posten som EU:s utrikeschef har tidigare meddelats gå till den spanske socialdemokraten Josep Borrell, fram tills nyligen utrikesminister i Spanien och tidigare talman för EU-parlamentet. 

Irländske Phil Hogan, blir ansvarig för internationell handel, även den viktig i biståndssammanhang. 

Här är listan på de 27 föreslagna EU-kommissionärerna.

Ett välkomnat val av bistånskommissionär

Den föreslagna kommissionären med ansvar för internationellt partnerskap Jutta Urpilainen, 44 år, tillhör de finska socialdemokraterna och är utbildad lärare. Hon har varit finansminister och var länge ledamot av det finska parlamentets utrikesutskott. Hon har även arbetat som särskilt sändebud i Etiopien. 

Jussi Kanner, som är rådgivare i hållbara utvecklingsfrågor på den finska biståndsplattformen Fingo, välkomnar valet av Jutta Urpilainen. 

– Ett väldigt bra val av kommissionär. Jutta Urpilainen är en väldigt erfaren politiker inom det här området. Det är väldigt glädjande att hon har valt att lyfta fram frågor som det civila samhället och jämställdhetsfrågor och jag är övertygad om att hon kommer att driva de här frågorna framåt. Hon företräder en kraft som vill värna det traditionella biståndet i en tid när det utmanas av andra intressen, säger Jussi Kanner.  

Klimatet, relationen till Afrika och säkerthet – viktiga frågor

Den nya biståndskommissionären har en hel del att sätta tänderna i när jobbet drar igång. Närmast till hands ligger de pågående förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget och förhandlingarna om EU:s framtida relationer med Afrika, men även frågor som klimat, migration och säkerhet är frågor som kommissionären kommer få tackla i sin portfölj. 

Läs mer om de biståndspolitiska utmaningarna i EU framöver

Vad händer nu?

Innan den nya EU-kommissionen tillträder den 1 november måste den först godkännas av EU-parlamentet. Varje EU-kommissionär måste genomgå en utfrågning i det utskott i parlamentet som är ansvarig för det relevanta ämnesområdet – utvecklingsutskottet kommer alltså att ansvara för grillningen av Jutta Urpilainen, både vad gäller allmän EU-kompetens och specifik biståndskompetens.

EU-parlamentet måste godkänna den nya EU-kommissionen i sin helhet, men om parlamentet indikerar att det är en viss kommissionär som inte håller måttet brukar just denna bytas ut så att inte hela kommissionen får tummen ner.

Parlamentets utfrågning av de nya kommissionärerna ska ske under den första veckan i oktober.

Charlotta Asplund Catot