Go to main navigation
unicef-worldwaterday.jpg

Bibi Achiya, 10, hämtar vatten i en vattensamling i världens största flyktingläger utanför Cox's Bazar i Bangladesh. Här lever runt 900 000 rohingyer som flytt den etniska rensningen i grannlandet Myanmar.

Foto: © UNICEF/UN0226388/Brown

nyhet

Fler barn dör av smutsigt vatten än av kulor i konflikter

Brist på rent dricksvatten dödar 20 gånger fler barn än våld i världens konfliktområden, enligt en rapport från Unicef framtagen till Världsvattendagen.

Barn under fem år löper i snitt 20 gånger större risk att dö av sjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dåliga sanitära förhållanden än som en effekt av dödligt våld i konfliktområden. Det visar en rapport framtagen av FN:s barnfond Unicef.

– Verkligheten är att fler barn dör av bristande tillgång till säkert vatten än av kulor, säger Unicef-chefen Henrietta Fore i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten dör varje år 72 000 barn under fem år av diarrésjukdomar kopplade till smutsigt vatten jämfört med 3 400 som dör i konfliktrelaterat våld. Datan är hämtad från 16 av världens värst drabbade konfliktområden. Även för barn under 15 år är sannolikheten att dö i en diarrésjukdom i snitt runt tre gånger större.

Undantagen är konflikterna i Syrien och Libyen där fler barn under fem år dör av våld, och även Irak för barn under 15 år.

I konfliktområden drabbas barn hårdast av sjukdomar som diarré, tyfus, kolera och polio – sjukdomar som annars skulle kunna gå att bota. Särskilt utsatta är flickor som även riskerar att bli utsatta för sexuellt våld när de hämtar vatten eller använder latriner. Flickor i konfliktområden har också svårt med hygienen vid menstruation och riskerar att under menscykeln att missa lektioner om skolan saknar toalett och rinnande vatten.

Läs mer: Två miljarder människor saknar rent vatten

Mikael Färnbo