Go to main navigation
sida-fasad.jpg

Sidas undersökning visar att över 30 procent vill se minskat bistånd, en ökning från drygt 20 procent i fjol.

Foto: David Hall (CC BY 2.0)

NYHET

Fler svenskar vill minska biståndet

Förtroendet för biståndet faller bland svenskarna, visar Sidas årliga opinionsundersökning. En klar majoritet anser dock att biståndet bidrar till en bättre värld.

Biståndsmyndigheten Sida undersöker årligen svenska folkets biståndsvilja, och årets siffror visar på ett stort tapp i förtroendet.

Av de tillfrågade anser över 30 procent att biståndet bör minska, jämfört med drygt 20 procent i fjol. Förtroendet för biståndsaktörer minskar också. Carin Jämtin, Sidas generaldirektör, säger att det är tråkigt men inte förvånande.

– Den förändrade attityden till bistånd går i linje med samhällsdebatten i stort. I undersökningar om vilka frågor som är viktigast för väljarna kommer utrikesfrågor långt ner. Samtidigt oroas många människor över utvecklingen exempelvis för klimat och demokrati. Svenskt bistånd gör skillnad och det är viktigt för oss att lyfta fram hur vi jobbar för att minska fattigdom och främja en hållbar utveckling.

Majoriteten förblir positiv

Cirka 60 procent anser fortfarande att biståndet "bidrar till en bättre värld", och 76 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i andra länder.

Undersökningen visar också att färre sänker pengar eller saker till frivilligorganisationer eller ställer upp som faddrar. 

– Det är självklart oroande att intresset för att hjälpa de allra mest utsatta i världen minskar, säger Carin Jämtin.

Sidas mätning av biståndsviljan har gjorts årligen sedan 1975, sedan 2016 i form av en webbenkät. I årets mätning har 1 500 personer svarat.

Axel Kronholm