Go to main navigation
824680.jpg

8-åriga Amaya Pilla Masaquiza från Ecuador talade på ett evenemang den 25 september som firade att Barnkonventionen i år fyller 30 år. Barn och ungas röster tar plats i FN-skrapan när FN:s 74:e år börjar.

Foto: UN Photo

NYHET

FN-året är igång – klimatet en nyckelfråga

Nu har ett nytt FN-år dragit igång. När den 74:e generalförsamlingen öppnade genomsyrade klimatet en stor del av agendan. Global hälsa och barn och unga stod också högt på dagordningen. 

Efter många hektiska dagar med samtal, möten och debatter under öppnandet av FN:s 74:e generalförsamling har ett nytt FN-år börjat. Det har hållits toppmöten om bland annat klimatet och hur världens utveckling ska finansieras, ledare från FN:s medlemsstater har talat om globala utmaningar och över 500 sidoevenemang har samlat civilsamhället, aktivister och den privata sektorn i New York. 

Greta Thunberg var på plats i New York för att få världens politiker att vakna. Här skakar hon hand med FN:s generalsekreterare Antonio Guterres. Foto: UN Photo

Greta Thunberg: ”How dare you?” 

Och ja, Greta Thunberg har varit på plats. Hon blev en av dem mest omtalade rösterna under FN-veckan och var en av huvudtalarna under det stora klimattoppmötet Climate Action Summit. Hennes tal, där hon beskyller världens ledare för att förstöra barns framtid och drömmar, har fått stor uppmärksamhet långt utanför FN-skrapans väggar. 

– Allt ni pratar om är pengar och sagor om evig ekonomisk tillväxt, sa Greta Thunberg.

Talet har både hyllats och hatats, kritik har kommit bland annat via Twitter från ledare som Trump och Putin – något Greta Thunberg hanterat med ro och ironi. Talet har också blivit en death metal-låt som går att lyssna på här.

Förutom att delta på olika FN-arrangemang gick hon också med i klimatstrejker under den så kallade klimatveckan – strejkerna blev de största hittills där över sju miljoner människor deltog runt om i världen. 

Läs mer: Hela världen strejkar för klimatet

Både framgångar och motgångar efter klimattoppmötet den 23 september i New York. I december är det dags för nästa möte som ska tackla klimatfrågan, nämligen COP24 i Chile. Foto: UN Photo

Klimatet: "Tiden rinner ut men det är inte för sent"

Det var inte bara Greta Thunberg som pratade om klimatet. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres tryckte på för klimatfrågan i flera olika tal under veckan. Det var också något som återkommande kom upp i de yttranden som världens ledare gjorde i den allmänna debatten i FN:s generalförsamling. 

– Tiden rinner ut men det är inte för sent. Ta på löparskorna och vinn klimatracet, sa Gutterres i hans inledningsanförande på klimattoppmötet. 

Men färre än hälften av medlemsländernas representanter som var på plats under FN-veckan deltog i klimattoppmötet. Ledare som USA:s president Trump, Brasiliens Bolsonaro och Australiens premiärminister Scott Morrisson var några av de som inte deltog (Trump tittade dock in under mötet i 14 minuter).

Mötet visade både på motgångar och framgångar i det globala klimatarbetet. Samtidigt som det finns ett stort glapp när det kommer till att få utsläppen i linje med Parisavtalet, något som bland annat Greta Thunberg tog upp i sitt tal, lyftes flera mål och iniativ från de deltagande länderna. Sverige ska till exempel tillsammans med Indien leda arbetet med hur industrin ska ställa om.

Läs mer: Sju platser där klimatkrisen redan slagit till 

 

Muzoon Almellehan, aktivist och barnambassadör för Unicef pratar på ett evenemang om FN:s barnkonvention. Hon menar att barn och unga agerar – och att det nu är dags för världens ledare att lyssna och agera. Foto: UN Photo

Barn och unga höjer rösten

När många av världens ledande politiker väljer att inte driva klimatfrågan lyser engagemanget från barn och unga desto starkare. Inför klimattoppmötet hölls även ett klimatmöte för unga där deras huvudbudskap var att behandla klimatkrisen för vad den är – en nödsituation som behöver akuta åtgärder. 

Läs mer: Unga ställer FN mot väggen: "Varför fortsätter makten ignorera klimatkrisen?"

16 barn, däribland Greta Thunberg, lämnade under FN-veckan in ett officiellt klagomål till FN:s barnrättskommitté om att världens regeringar bryter mot barnkonventionen eftersom de gör för lite för att stoppa klimatförändringarna. 

 

FN:s generalförsamling uppmärksammade också att Barnkonventionen i år fyller 30 år genom att hålla ett minnesevent där bland annat Sveriges statsminister Stefan Löfven deltog.

Läs mer: FN firar barnkonventionen – men klimatkrisen kan hindra en trygg uppväxt  

Boris Johnson och Donald Trump var två av de 192 världsledare som talade under den allmänna debatten i FN. Foto: UN Photo

Världens ledare samlade – talen som stack ut

Även om FN:s generalförsamling öppnade den 18 september är det först veckan därpå som veckan drar igång på riktigt. Det är då det är dags för FN:s alla medlemsstater att hålla tal i den allmänna debatten – om både nationella och globala utmaningar. Brasilien inledde den 24 september och Sri Lanka avslutade sju dagar senare. Av 192 talare var endast 16 kvinnor, däribland Sveriges utrikesminister Ann Linde som var den som framförde Sveriges ståndpunkt. Hon pratade bland annat om situationen i Jemen, om Venezuela och om aborträtten.

Klimatförändringarna, kriserna i Syrien och Myanmar samt frågor om fred och säkerhet var ämnen som talarna ofta återkom till. 

Brasiliens president Jair Bolsonaro markerade att Brasiliens suveränitet behöver respekteras. Pakistans premiärminister Imran Khan tog upp händelseutvecklingen i Kashmir, riktade kritik mot Indiens handlande och krävde att det internationella samfundet skulle agera. Indiens premiärminister Narendra Modi pratade om demokrati och klimatet – men inte om Kashmir.

Förutom att prata om att ”framtiden tillhör patrioter, inte globalister” tog också Donald Trump upp Iran i sitt tal.  Han sa att inget land ska stötta Irans blodtörst och varnade för fler sanktioner. Irans president Hassan Rouhani menade å sin sida att Iran inte kommer förhandla med en fiende som använder sanktioner som vapen och anklagade USA för ekonomisk terrorism. Iran var ett land som dök upp även i flera andra statsrepresentanters tal.

Den som trodde att Storbritanniens premiärminister Boris Johnson skulle prata om Brexit trodde fel – han valde istället att prata om teknologi och artificiell intelligens genom att använda sig av populärkulturella referenser. 

På Times Square i New York lyste de globala målens budskap under FN-veckan. Världen ligger just nu efter när det kommer till att uppfylla målen i Agenda 2030. Foto: UN Photo

Globala målen, hälsa, finansiering och små ö-stater

Förutom klimatet fanns flera andra toppmöten på agendan. Bland annat ett om hälsa som drog igång genom läckta dokument där det kom fram att USA försökte lobba andra medlemsländer att stå emot ”skadliga” FN-riktlinjer om sexuell och reproduktiv hälsa. Toppmötet resulterade i en deklaration om tillgång till universell hälsa. En milstolpe, enligt bland andra FN:s världshälsoorganisation WHO. 12 globala aktörer, däribland WHO, lanserade också en global plan för att bättre samarbeta kring hälsa.

Även Agenda 2030 avhandlades, fyra år efter det att agendan antogs. Här ligger världen, bland annat Sverige, långt efter i att uppfylla många av målen. Det fattas också pengar för att finansiera världens utveckling, något som diskuterades på ett annat toppmöte. Extra sårbara är världens små ö-stater, i ett uppföljande möte om SAMOA Pathway – ett program som antogs 2010 för att tackla ö-staternas utmaningar – poängterades att det krävs mer investeringar och fler partnerskap för att upprätthålla en hållbar utveckling.

Läs mer: Världen når inte FN:s mål – hunger, utsläpp och konsumtion ökar 

Fredsbevarande trupper på uppdrag i Mali. Foto: UN Photo/Gema Cortes 

Fred och säkerhet

Något som många av världens ledare tog upp i sina tal är de oroligheter och konflikter som pågår på flera platser – om det så är i Mellanöstern, i Sydamerika eller i Afrika. I Säkerhetsrådet diskuterades särskilt situationen för fred och säkerhet i Afrika där Afrikanska unionens och andra regionala samarbeten pekades ut som effektiva och starka men att det saknas stöd och resurser från det internationella samfundet. Säkerhetsrådsmedlemmarna pratade också om terrorism, det viktiga med förebyggande arbete och att fånga upp unga innan de rekryteras.

På den internationella dagen för kärnvapens avskaffande den 26 september hölls ett högnivåmöte om just kärnvapen och nedrustning. Där fanns det chans att skriva under FN:s kärnvapenförbud, något som exempelvis Sverige ännu inte gjort. Det har också hållits högnivåmöten om Sudan, Mali och Centralafrikanska republiken under FN-veckan.

Läs mer: Klimatkrisen driver på konflikten i Mali:  ”Daglig kamp för överlevnad”

Louise Gårdemyr