Go to main navigation
UNI207483.jpg

Greta Thunberg, ett av sexton barn som anmälde FN:s barnrättskommitté för att inte regeringar världen över inte gjort tillräckligt mot klimatförändringar som påverkar barns rättigheter.

Foto: Radhika Chalasani

Enkät

FN firar barnkonventionen – men klimatkrisen kan hindra en trygg uppväxt

Det är trettioårsjubileum för barnkonventionen i november. Greta Thunberg och barn världen över tycker inte att den gör tillräckligt för att försäkra deras rättigheter.

Greta Thunberg och ytterligare femton barn från sammanlagt tolv olika länder lämnade den 23 september in en officiell anmälan mot FN:s barnrättskommitté för att protestera mot regeringars handfallenhet och klimatförändringars påverkan på barns rättigheter.

”Klimatkrisen handlar inte bara om väder. Det handlar även om avsaknad av mat, vatten, platser som blir obeboeliga och fler flyktingar. Det är skrämmande”, säger Greta Thunberg.

196 stater har skrivit under barnkonventionen, idag är det endast USA som inte har gjort det. I Sverige började man följa barnkonventionen år 1990. 30 år senare, i januari 2020 ska de 54 bestämmelserna om mänskliga rättigheter för barn bli en del av svensk lag.  

FN kommer under generalförsamlingsveckan den 25 september att hålla ett minnesevent i samband med trettioårsjubiliet för barnkonventionen. Statsminister Stefan Löfven är en av de politiker som kommer att befinna sig på mötet. 

Vad tänker barn om barnkonventionen? 

Omvärlden har frågat barn om vad de känner till om barnkonventionen och varför den är viktig för världens barn:

Aaron Islam, 12 år ” Barn ska ha samma rättigheter som vuxna”

– I vissa länder slår man barn, både hemma och i skolan, till exempel om barnet gör något dumt så kan en vuxen slå barnet. Barn ska ha samma rättigheter som vuxna, tycker Aaron.

 

 Ellie Jevsadén, 12 år ”Barn ska kunna få en bra uppväxt”

 – Barnkonventionen handlar om barns rättigheter. Till exempel att barn ska kunna få en bra uppväxt och leva i ett bra samhälle, säger Ellie.

– I vissa länder har inte barn samma rättigheter som vuxna. Det kan hända i Sverige också, att vuxna favoriserar eller slår barn och det är många barn som inte vågar säga något, som är tysta, förklarar hon.

Figaro Fylking, 12 år ”Barn ska ha någonstans att bo”

– Vi läser om barnkonventionen i skolan. Barns rättigheter kan handla om att barn ska ha någonstans att bo och växa upp, säger Figaro.