Go to main navigation
On 1 July 2016, an Iñupiat girl Amaia, 11, standing on a ice floe on a shore of the Arctic Ocean in Barrow, Alaska in the United States of America. The anomalous melting of the Arctic ice is one of the many effects of global warming that has a serious impact on the life of humans and the wildlife. In the several recent years, big ice floes can be found further from the shore, as the sea ice starts melting earlier and faster. Melting glaciers and sea ice in Alaska led to the mass migration to the coast of walruses and sea lions in 2015. Usually living and breeding on the ice, the animals were forced to seek refuge on the beach, as the ice was too thin to sustain them, or even absent. It also gets more difficult for the Iñupiat people to hunt seals and walruses who mostly live on the sea ice.

Amaia står på ett isflak I Barrow, Alaska. Smältande isar i Alaska är en av många konsekvenser av klimatförändringarna – som påverkar mänskliga rättigheter och människors överlevnad.

Foto: UNICEF/Sokhin

NYHET

Folkets klimatkonferens: ”Vi måste förena klimatfrågan och mänskliga rättigheter”

I New York har urinvånare, aktivister och akademiker samlats i en folklig klimatkonferens. 
– Målet är att ge nytt liv till en stor samordnad rörelse, säger Iago Hairon, från den brasilianska ungdomsorganisationen Engajamundo.

FN:s särskilde rapportör för extrem fattigdom och mänskliga rättigheter Philip Alston har tidigare sagt att klimatkrisen riskerar underminera mänskliga rättigheter och att vi står inför ett ”klimat-apartheid”.

– Vi riskerar att de rika köper sig fria från stigande hetta, hunger och konflikter medan resten av världen lämnas åt sitt öde, sa Philip Alston när han presenterade en rapport på temat i juni.

Det är FN:s kontor för mänskliga rättigheter som ligger bakom initiativet ”Peoples’s Summit on Climate, Rights and Human Survival”och tillsammans med organisationer som Amnesty och Greenpeace har de samlat över 200 personer från olika fält för att klargöra kopplingarna mellan klimatet och mänskliga rättigheter. 

Under två dagar, den 18 och 19 september, har människorättsaktivister, urfolk, miljöaktivister, jurister, fackrepresentanter och akademiker samlat sina resurser och erfarenheter. Ett av mötets resultat är en deklaration som just länkar ihop hoten mot mänskliga rättigheter med klimatkrisen. Förhoppningen är att sätta press på världens regeringar och företag och komma med förslag på åtaganden och lösningar inför det stora klimattoppmötet i FN på måndag.

Iago Hairon på "Peoples's Sumit on Climate, Rights and Human Survival". 

Ge kraft åt en stor samordnad rörelse

En av deltagarna är 26-åriga Iago Hairon som arbetar för den brasilianska organisationen Engajamundo, en ungdomsledd organisation som arbetar med att engagera och mobilisera ungdomar i allt från jämställdhet till biodivsersitet och att skapa hållbara städer. 

– Genom att engagera sig kan man göra skillnad, säger Iago Hairon. 

– I Brasilien ser vi flera konsekvenser av klimatförändringarna, allt från havsnivåhöjningar till torka. I vissa regioner ökar antalet skogsbränder, medan andra regioner upplever fler skyfall.  

Han berättar att avsikten med ”Peoples’ Summit” är att se människor och mänskliga rättigheter som kärnan i att hitta lösningar för klimatförändringarna.

– Målet är att förena klimatfrågan och mänskliga rättigheter och därmed frigöra kraft, energi och resurser för att ge nytt liv till en samordnad stor rörelse, säger Iago Hairon och beskriver ett möte med stor mångfald med deltagare från olika bakgrunder och länder.

– Jag har träffat många spännande personer. Bland annat Titi från Indonesien, som arbetar med att analysera klimatfinansierings-projekt. Och Joyce, som arbetar för en människorättsorganisation i Colombia som bland annat vunnit mot Colombias regering i ett fall som handlade om bevarande av Amazonas.

Just rättsprocesser som handlar om klimatförändringar har blivit allt fler och något man även tar upp på mötet i New York. Fler än 1 000 rättsfall med koppling till klimatet pågår just nu runt om i världen, många mot fossilföretag.  

Världen behöver "klimat-utbildning"

Iago Hairon är bland annat på plats för att prata mer om behovet av vad han kallar för ”klimat-utbildning”.

– Vi behöver alla få koll på att det vi äter, kläderna vi har på oss, de transportmedel vi använder – allt påverkar vår planet. Det kan ta tid att komma underfund med. För varje kilo kött vi äter i Brasilien krävs att två fotbollsplaner regnskog i Amazonas skövlas. Det är inte hållbart någonstans. Därför behövs satsningar på klimatutbildning, där tror jag vi kan hitta flera lösningar på klimatkrisen. 

Iago Hairon beskriver en ny era av klimataktivsim där allt fler människor inser att vi bor på en planet med begränsade resurser och att det hänger ihop med våra rättigheter och vår överlevnad.

– Våra nuvarande ekonomiska, politiska och sociala system är i behov av förändring. De människor som är mest sårbara, så kallade ”frontline communities” är de vi måste bli bättre på att skydda. Bland annat genom att sätta press på världens regeringar, säger Iago Hairon och hoppas på att fler inser allvaret nu inför FN:s klimattoppmöte.

Louise Gårdemyr