Go to main navigation
Weaving a home2.jpg

Abeer Seikaly vill att tälten som ska skapa hem till flyktingar ska förmedla en känsla av trygghet och värdighet.

Nyhet

Hon designar flyktingtält med värdighet och funktion

Arkitekten Abeer Seikaly har designat multifunktionella tält som ska tåla både värme och kyla, men framförallt skapa en känsla av hem och värdighet för människor på flykt. Hon aktiverar också kvinnor som minns hur man väver ett hem på nomadvis. 

Krisen i Syrien är långt ifrån över. Sedan inbördeskriget bröt ut år 2011 så har nästan sex miljoner människor flytt landet och lika många flyr inom landet. Endast mellan maj och oktober 2019 har över 400 000 människor tvingats fly sina hem och över 13 miljoner i landet är i behov av humanitär hjälp för överlevnad.

Ännu en kall vinter närmar sig, med stormar och höjda flodnivåer, som hotar existerande flyktingläger, framförallt i Bekaa-dalen i Libanon. Jordansk-kanadensiska arkitekten Abeer Seikaly är en av de som blivit starkt berörd av situationen för flyktingarna. Efter att ha matats med bilder på enkla tältläger från det enorma flyktinglägret Zaatari i Jordanien har hon ägnat tid åt att arbeta fram uthålliga tält som klarar både den heta sommarsolen och den bittra vinterkylan.  

Designen för tältet är tänkt att absorbera solens energi för att bli självförsörjande på elektricitet. Vatten som samlas genom regn från toppen av tältet ska kunna filtreras i lagringsfickor vilket i sin tur ska generera ett enkelt sanitetssystem. För Abeer handlar det även om att skapa ett hem där kulturella och familjära uttryck får ta plats.

– Designen av tälten har potential att inte bara fylla ett behov av skydd utan även kännas värdig för ett hem, säger Abeer Seikaly i sitt Ted-talk om projektet 2018. 

Tyget är lätt men tåligt och använder ett dubbelsidigt ventilationssystem som kan skydda mot kylan och skapa luftcirkulation på sommaren. Juridiska käpphästar om patent och praktiska utmaningar har saktat ner projektet, men Abeer tror att de första testversionerna av tälten kan komma att bli verklighet inom ett år.

– Jag bygger för närvarande en fullskalig prototyp av kupolstrukturen. Detta integrerar ännu inte vatten- eller solaspekten. Det som har tagit tid är att utveckla en stabil strukturell och materiell form, förklarar Abeer Seikaly i ett mejl till OmVärlden.

Vid sidan av tältprojektet arbetar Abeer Seikaly även med ett social designprojekt med kvinnor från nomadsamhällen. Det lanserades nu i oktober 2019. 

I århundraden har kvinnor i nomadsamhällen fört vidare kunskaper om att väva ett hem till nya generationer. Abeer vill inte att dessa kunskaper ska gå till spillo när allt fler lämnar nomadlivet och bosätter sig i urbana miljöer. Hon använder därför traditionell beduinsk vävteknik med syftet att skapa ett pågående socialt projekt där de äldre kvinnorna står i centrum.

Nasra är en av kvinnorna i fokus för projektet. Här nystar hon garn från gethår - en lång och ofta plågsam process. Foto: Abeer Seikaly

– Som ett socialt drivet projekt tror jag att det har potential att erbjuda nya insikter och perspektiv inom arkitektur, design och den sociala inverkan de kan ha på en samhällsnivå, säger Abeer Seikaly.

Sofie Axelsson