Go to main navigation
rendered.jpg

Påven Franciskus och katolska kyrkan har stor påverkan på kvinnors rättigheter världen över. Nu vill kyrkan att Svenska missionsrådet jämställdhetspolicy ändras.

Foto: Carlo Granisso, Shutterstock

NYHET

Katolska kyrkan till svenskt biståndsorgan: Backa i abortfrågan

Varje minut dör en kvinna i samband med graviditet. Ofrivilliga graviditeter och osäkra aborter drabbar världens mest utsatta flickor och kvinnor. Men nu vill katolska kyrkan att Svenska Missionsrådet backar på sin jämställdhetspolicy - annars hotar de lämna organisationen.

Många ofrivilliga graviditeter i världen handlar om flickor och kvinnor som blivit våldtagna och varje minut dör en kvinna av graviditets- eller förlossningskomplikationer. 13 procent av mödradödligheten beror på osäkra aborter, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Särskilt hög är risken för tonårsflickor, WHO uppskattar att komplikationer i samband med graviditet och osäkra aborter var den största dödsorsaken bland flickor mellan 15 och 19 år 2017. Att minska mödradödligheten är något som världens länder kommit överens om genom Agenda 2030.

Svenska missionsrådet (SMR) är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer som på kristen grund arbetar både i Sverige och internationellt. SMR är också en stor biståndsaktör som finansierar många  internationella utvecklingsinsatser, framförallt i länder i Afrika och Asien.

Nu har en konflikt blossat upp mellan en av medlemsorganisationerna och SMR. Det är katolska kyrkan som överväger att lämna Svenska missionsrådet (SMR) efter att organisationens policy för jämställdhet blivit en debatterad fråga. I policydokumentet står det bland annat att “tillgång till laglig abort och preventivmedel” är ett exempel på ett viktigt område att arbeta med, något som katolska kyrkan inte håller med om.

I ett klarläggande från Anders Arborelius, biskop för Stockholms katolska stift, som publicerades i december skriver han att fler av SMR:s medlemsorganisationer är emot abort, däribland katolska kyrkan och att “Vår förhoppning är att man från SMR:s sida skall visa sig beredd att ta tillbaka sitt principiella ställningstagande till förmån för abort. Om inte är vi från katolska kyrkans sida naturligtvis tvungna att lämna SMR”.

I ett pressmeddelande den 15 januari klargör Svenska Missionsrådets generalsekreterare Anders Malmstigen att “någon intern strid inte pågår och att de olika åsikter som finns i frågan hanteras genom respektfulla samtal. Det handlar om viktiga frågor som berör vår tro och teologi och de behöver få ta tid”.

Anders Malmstigen skriver också att Svenska missionsrådets policy för jämställdhet är styrande för det biståndsarbete som organisationen stödjer och att de vill “värna religions- och övertygelsefriheten även inom den egna gemenskapen. Inom Svenska missionsrådet ryms därför olika tolkningar av svåra och komplexa frågor. Katolska kyrkans röst är en viktig del i dialogen.”

Samtal mellan katolska kyrkan och Svenska missionsrådet planeras hållas torsdag 17 januari, rapporterar Aftonbladet.

 

Louise Gårdemyr


Texten har uppdaterats i efterhand