Go to main navigation
The ICESCAPE mission, or "Impacts of Climate on Ecosystems and Chemistry of the Arctic Pacific Environment," is NASA's two-year shipborne investigation to study how changing conditions in the Arctic affect the ocean's chemistry and ecosystems. The bulk of the research takes place in the Beaufort and Chukchi seas in summer 2010 and 2011.
 
Credit: NASA/Kathryn Hansen

https://www.flickr.com/photos/gsfc/6151061573/in/photolist-anxNiK-bGLuHX-bGLuKe-ccmzhQ-a3FKwq-bGLuDK-anxNj4-cgrLLN-jzs7yy-dSzo2A-bUYRRP-i77LC8-cZK195-bUYRSr-aXKiUi-dcgzTy-7RpuGs-9h6JKR-cNFT3N-cZJZGo-dRthZW-8TYEZW-a1etXE-bVeGcY-jzr7NG-eegEjz-bV34dz-ejrGdp-dT2UKb-antKtK-bzr67H-bVeG7A-e4X8x2-9xLDB6-e1z6rp-iYUMJ5-aepXek-9xLDyZ-mwf989-bVeGvf-cNHzP7-bUYRB2-ccpiP9-8TYEfU-fAqUFm-anwbk7-anwaKL-fxHXCN-cZK299-9uwFdD

Forskare studerar hur förändrade förhållanden påverkar Arktis ekosystem.

Foto: NASA/Kathryn Hansen (CC BY 2.0)

NYHET

Klimatet styr framtiden för Arktis

Arktis står inför stora utmaningar, framförallt vad gäller klimatförändringar. Tillsammans med Björn Lyrvall, Sveriges ambassadör för Arktis, listar vi några av framtidsfrågorna för regionen.

Många av de utmaningar världen står inför finns närvarande i Arktis. Det är ett känsligt område extra utsatt för exploatering, föroreningar och klimatförändringar.

Björn Lyrvall arbetar som Sveriges ambassadör för Arktis, han är Sveriges röst i de frågor som berör Sveriges arktiska regioner och frågor om klimat och säkerhetspolitik. Han deltar också aktivt i det Arktiska rådets arbete.

Vilka är då framtidsfrågorna för Arktis?

1. Kampen mot klimatförändringarna

Smältande isberg vid Spetsbergen på Svalbard. Foto: Steve Morello/WWF

Den globala uppvärmningen går mycket snabbare vid polerna, därför drabbar klimatförändringarna Arktis särskilt hårt. De senaste åren har medeltemperaturen ökat dubbelt så snabbt i Arktis jämfört med resten av världen.

– Klimatförändringar är den gigantiska drivkraften till arktiska förändringar. Det som händer i Arktis får stora effekter både i och utanför Arktis, säger Björn Lyrvall.

En ökad medeltemperatur får konsekvenser. Smältande isar leder till havsnivåhöjningar som i sin tur påverkar ekosystem och vädret globalt. Vad som händer i Arktis stannar inte bara i Arktis, utan drabbar också bland annat önationer i Stilla havet. Det leder också till mer förödande orkaner i Mexikanska golfen och skogsbränder runt om i världen.

2. Främja ett hållbart resursutnyttjande

USA:s kustbevakning förbereder för att ta hand om ett oljeläckage i Koetzebue, Alaska. Foto: US Coast Guard/Petty Officer 2nd Class/Grant DeVuyst

I ett så pass känsligt område som Arktis är det viktigt att agera på ett sådant sätt så att de utmaningarna Arktis står inför inte ökar ytterligare. Ett stort hot mot Arktis är exploatering av mineraler, olja, gas och fisk.

Sverige arbetar bland annat med att försäkra att all utveckling i Arktis sker på ett hållbart sätt, att den biologiska mångfalden och ekosystemen skyddas och för ett hållbart resursutnyttjande. När större områden öppnas upp för sjöfart och utvinning av naturresurser krävs hållbara lösningar för att bevara Arktis.   

– Sveriges inställning är att det är bättre att lämna oljan och gasen i marken och undvika att exploatera resurserna, säger Björn Lyrvall.

3. Klimatanpassade samhällen

Byn Kulsuk på Grönland. Foto: Ville Miettinen (CC BY-NC 2.0)

När klimatet förändras snabbt, så som det gör i Arktis, är det svårt att anpassa sig till de nya förutsättningarna. De arktiska ekosystemen och samhällena är anpassade till en tillvaro med is, kyla och permafrost. Många urfolksgrupper bor och verkar i Arktis, deras vardag har redan börjat förändras. I en sådan förändringsprocess behövs stöd, både lokalt och genom regionalt samarbete.

När Sverige var ordförande i Arktiska rådet senast var vi med och tog initiativ till en rapport som handlar om arktisk resiliens, alltså om de arktiska samhällenas motståndskraft. Att klimatanpassa Arktis handlar inte bara om att dämpa klimatförändringarna utan också om att samtidigt stärka ekonomiska aktiviteter i regionen.

– Det är viktigt att bygga starka hållbara samhällen, säger Björn Lyrvall.

Läs mer: Urfolk i Arktis driver en särskild kamp för klimatet 

4. Det internationella engagemanget

Inuiter på ön Uummannaq, utanför Grönlands västra kust. Foto: Lawrence Hislop

För att kunna bevara Arktis unika värden är det avgörande med internationellt samarbete. Världens länder behöver leva upp till de internationella avtal som finns, till exempel Parisavtalet, FN:s havsrättskonvention och FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter.

– Det behövs en konstruktiv dialog för att tackla klimatförändringarna och bibehålla regionen, säger Björn Lyrvall.

De arktiska länderna har ett särskilt ansvar för Arktis och står gemensamt för en stor del av världens koldioxidutsläpp, det behöver minska. Men eftersom det som händer i hela Arktis får globala effekter behövs engagemang också från andra länder i världen.

Louise Gårdemyr