Go to main navigation
_MG_0524.jpg

Botkyrkas kommunalråd Ebba Östlin (S) har bestämt vilka områden som kan bli aktuella för Sidas nya kontor.

Foto: Botkyrka kommun

nyhet

Kommunen har sista ordet – här hamnar Sidas nya kontor

Botkyrka vill placera Sidas nya kontor i anslutning till miljonprogramområdena i norra kommundelen. Och kommunen har sista ordet. Det säger kommunalrådet Ebba Östlin (S) till OmVärlden.

Regeringen har beslutat att biståndsmyndigheten Sida ska flytta sitt huvudkontor med drygt 500 anställda från Gärdet i centrala Stockholm till Botkyrka kommun fyra mil söderut. Regeringen har inte definierat närmare exakt var i Botkyrka kommun de vill att Sida ska flytta.

Botkyrka är en av Sveriges mest segregerade kommuner och skillnaden i medelinkomst skiljer sig stort mellan Tullinge och Tuba längs pendeltågslinjen och de mer socioekonomiskt utsatta bostadsområdena längst ut på den röda tunnelbanelinjen mot Norsborg.

I den konsekvensanalys som Sida skickat till regeringen framgår att myndigheten har letat efter lokaler och lämpliga tomtplatser brett över hela kommunen. Sidas enda krav är att platsen ska vara ansluten till spårbunden trafik.

Längs röda linjen

Men enligt Botkyrkas kommunalråd Ebba Östlin (S) är det inte aktuellt att det nya Sidakontoret förläggs i Tullinge eller Tumba. Utan det är längs den röda tunnelbanelinjen som en placering kommer att ske.

– Vi tänker oss någonstans i de redan befintliga centrumområdena i Alby, Fittja, Hallunda eller Norsborg. Alternativt vid Södra porten, som är ett område som vi planerar att uppföra invid E4:an. Där ska det bli arbetsplatser i kombination med boenden, säger Ebba Östlin.

Anledningen till att kommunen prioriterar den norra delen är att det ligger i linje med intentionerna bakom regeringens flyttbeslut, menar Ebba Östlin.

– Regeringen säger att de vill ha samhällsutveckling och statlig närvaro i områden där staten inte har varit närvarande tidigare. Den beskrivningen passar inte på Tullinge och Tumba, säger hon.

Däremot passar det på områdena i den norra kommundelen.

– Det här är områden med låg statlig närvaro där man kan uppleva ett utanförskap där staten har dragit sig undan. Sidas etablering gör att staten blir synlig med arbetstillfällen. På samma sätt som till exempel etableringen av Södertörns högskola varit enormt viktig för övergången till högre studier för våra medborgare så kan Sidas etablering också få en positiv effekt. Vi har en befolkning med en enorm språkkompetens. Frågar du unga i Botkyrka i dag ser de säkert Sida som en framtida arbetsgivare, säger Ebba Östlin.

Kommunen har sista ordet

– Med Sidas flytt, i kombination med andra företag som etablerar sig och bostäder i närheten, kan vi få fram något som är väldigt intressant för samhällsutvecklingen och öka jämlikheten. Precis det som regeringen är ute efter i sitt beslut, säger Ebba Östlin.

Enligt Ebba Östlin är det kommunen som har sista ordet var en etablering ska ske.

– Jag har haft en nära dialog med civilministern. Det är regeringen som fattar beslut om flytten men jag är ansvarig för att möjliggöra den. Då har vi ett antal verktyg som handlar om planmonopolet med mera, säger hon.

Så kommunen har sista ordet om var Sidakontoret kommer att placeras?

– Ja, det är ett ansvar som jag har tagit på mig som vi ska lösa för att det ska bli en bra etablering, säger hon.

Mikael Färnbo