Go to main navigation
Protesters display banners and palcards as they take part in an 'Equal Pay' rally through Sydney on June 10, 2010. Unions held rallies across Australia to close the gap of 18 per cent between the average pay for men and women. AFP PHOTO / Torsten BLACKWOOD

Inget land når upp till FN:s mål om jämställdhet. Exempelvis finns det inget land i världen där kvinnor och män har lika löner. Här en demonstration i Australien för att minska lönegapet.

Foto: AFP PHOTO / Torsten BLACKWOOD

NYHET

Kört för FN:s jämställdhetsmål - kvinnor fortsätter få lägre lön än män

Lika lön för lika arbete? Inget land i världen visar på jämställda löner. År 2030 ska det vara jämlikt mellan könen enligt FN:s mål för hållbar utveckling. Men som det ser ut nu kommer inget land nå dit.

Det är nu elva år kvar till år 2030. Året då de 17 globala mål för hållbar utveckling som världens länder kommit överens om ska vara uppfyllda. Det handlar om sådant som att minska fattigdom och ojämlikhet. 

Läs mer: Världen når inte FN:s mål – hunger, utsläpp och konsumtion ökar

Ett nytt globalt index över hur världens länder lyckats med jämställdhetsarbetet presenterades i veckan i en rapport under Women Deliver Conference. Det visar att inget land i världen, som det ser ut nu, kommer att uppnå jämlikhet mellan kvinnor och män till år 2030. Melinda Gates kallar det för ”en väckarklocka”.

129 av världens länder har poängsatts mellan 0 till 100 poäng – där 100 innebär total könsbalans. Danmark toppar listan med 89,3 poäng och följs tätt av Finland (88,8) och Sverige (88). Längst ner hamnar Tchad på 33,4 poäng och strax över Kongo-Kinshasa (38,2).

Enligt indexet, som hämtat statistik från FN, Världsbanken och olika civilsamhällesorganisationer och tankesmedjor, lever 40 procent av världens flickor och kvinnor i länder där jämställdhet med nöd och näppe existerar. 

Samtliga länder visar på problem med politisk representation, löneskillnader mellan könen och könsbaserat våld. Sämst poäng får mål nummer fem som har särskilt fokus på jämställdhet och rör sådant som våld mot kvinnor, könsstympning, barnäktenskap och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Förutom att utvecklingen går för långsamt så går det att se att länder backar.  

– Även för de länder som toppar listan är tidigare framsteg ingen garanti. Vi måste kämpa mot bakslagen, säger Alison Holder, chef för analysföretaget Equal Measures 2030, till The Guardian och syftar bland annat på de hårda abortlagarna som nyligen införts i några delstater i USA. 

Läs mer: Under his eye – abortmotståndet handlar om kontroll och kvinnohat 

Rapportförfattarna poängterar att världens länder har olika utgångslägen, men lyfter samtidigt att i vissa delmål visar låginkomstländer större framsteg än rikare länder.

Georgien, Kazahkstan och Litauen rankas till exempel högre än Danmark vad gäller utbildning, delvis eftersom färre tjejer avslutar sin gymnasieutbildning där. Kvinnors behov av modern familjeplanering uppnås i högre grad i Brasilien, Kina och Nicaragua än i Kanada, Nederländerna och Holland. Den kvinnliga politiska representationen är bättre i Latinamerika och i Afrika söder om Sahara. Exempelvis får Rwanda och Senegal högre poäng än Sverige och Danmark. 

Läs mer: Länderna med flest kvinnor i parlamenten

Louise Gårdemyr